Två glaskulor, en hjärtformad och en rund, hänger på en julgran

VD:s julbrev 2018

2018-12-18

Ett händelserikt och turbulent år, både i politiken och i näringslivet, går mot sitt slut. Ett år med internationella handelskonflikter, försämrade konjunkturutsikter och svåra regeringsbildningar i både Tyskland och Sverige. Men även ett år med en fortsatt växande tysk-svensk handel, många företagsetableringar på båda sidor Östersjön och otaliga expansions- och innovationsprojekt.

Vi på Tysk-Svenska Handelskammaren gläder oss åt att vi – med våra tjänster och vårt stora nätverk – kunnat medverka till att stärka handeln mellan våra två länder i dessa tider när det börjat storma mer på världsscenen. Sedan i januari har vi fått välkomna drygt 120 nya medlemsföretag till oss liksom många deltagare till våra kurser, seminarier och nätverksevenemang. Vi har genomfört en rad studie- och delegationsresor till både Tyskland och Sverige med fokus på e-hälsa, digitaliseringen av industrin, livsmedelsbranschen med mera och underlättat många av våra medlemmars och kunders inträde och affärsutveckling på den nya marknaden.

Två stora projekt har särskilt stått i fokus hos oss under året och kommer att sysselsätta oss även nästa år. Det första är vårt språkinitiativ Deutsch – Ditt val! för mer tyska i svenska skolor som vi och Tyska Ambassaden Stockholm drog igång i juni. Initiativet som startades mot bakgrunden av att antalet elever som läser tyska i svenska skolor sjunkit stadigt under flera årtionden har mött ett enormt gensvar i hela landet, hos elever, lärare och rektorer men även i media.

Över 100 skolor från norr till söder har ansökt om pengarna som vi hade utlovat i den första ansökningsomgången. Ett stort antal tidningar och nyhetssajter rapporterade om projektet och i de sociala medierna stämde många in i vår problembeskrivning och applåderade initiativet. I slutändan betalade vi ut totalt 2 miljoner kronor till 76 skolor. Dessa kommer att använda pengarna till exempel för besök hos lokala exportföretag, språk- och karriärdagar, nya läromedel, kulturella evenemang, utbytesprogram och skolresor till Tyskland under det aktuella läsåret.

Totalt kommer vi att dela ut 4,5 miljoner kronor fördelat på tre år till grund- och gymnasieskolor som vill satsa på tyskan genom särskilda projekt. Vi ser detta som en investering i det svenska näringslivets framtida försörjning med tyskspråkiga medarbetare som idag efterfrågas på många håll (titta bara på alla lediga tjänster som utannonseras här på vår webbplats) – och därmed som en investering i framtiden för hela handelsutbytet mellan våra två länder. Nu gäller det att hålla igång debatten om flerspråkighet och språkundervisning i Sverige och jobba för att vända trenden med de sjunkande elevantalen. Vi kommer att engagera oss för detta även under nästa år och ser fram emot ditt stöd – på ditt företag, i dina barns skola eller i samtal med din lokala politiker.

German Swedish Tech Forum växlar upp

Det andra aktuella storprojektet är German Swedish Tech Forum som vi har drivit tillsammans med vår partner IVA sedan 2017 och som ska främja och öka utbytet mellan Tyskland och Sverige i innovations- och andra framtidsfrågor för näringslivet. Under de många evenemangen inom ramen för forumet under året har vi ökat farten för utbytet ytterligare och 2019 kommer vi att växla upp ännu en gång och starta ett helt nytt scaleup-program för unga tyska och svenska företag. Programmet ska med konkreta åtgärder hjälpa utvalda startups att etablera sig och växa på andra sidan Östersjön.

Vi kommer att dra igång scaleup-programmet i samband med Hannovermässan 2019, världens största industrimässa där Sverige som officiellt partnerland kommer att presentera sig som ett innovationsland för över 220 000 besökare, utställare och journalister från Tyskland, Europa och hela världen. Därutöver kommer vi självklart att arrangera andra aktiviteter på mässan inom ramen för German Swedish Tech Forum. Hannovermässan kommer säkert att bli en av de stora tysk-svenska höjdpunkterna under nästa år.

Dessutom vill vi under 2019 även sätta frihandel på agendan. Med tanke på den internationella debatten om nya tullar och andra handelshinter vill vi under EU-valåret lyfta fram att EU:s inre marknad med sin fria rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital har bidragit till tillväxt och jobbskapande i Europa i över 25 år nu. De integrerade och förhållandevis lättillgängliga europeiska marknaderna erbjuder en "säker hamn" för expansionsplaner, särskilt för små och medelstora företag och i stormiga tider som dessa. Låt oss gemensamt nyttja de chanser som ett ännu mer intensivt utbyte mellan våra länder för med sig under 2019!

Vi på Tysk-Svenska Handelskammaren uppskattar utbytet med våra medlemmar, kunder och partner. Därför vill jag gärna uppmana dig att prata med mig eller någon av mina kollegor på något av våra kommande evenemang om du har idéer eller synpunkter på vad vi skulle kunna göra ännu bättre i framtiden. Och om du inte har möjlighet att komma på våra event är du såklart välkommen att höra av dig på annat sätt.

Jag hoppas på fortsatt gott samarbete även under nästa år och önskar dig, också å styrelsens och Tysk-Svenska Handelskammarens runt 60 medarbetares vägnar, en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Ralph-Georg Tischer
vd Tysk-Svenska Handelskammaren