Vita och blå kulor på en julgran

VD:s julbrev 2017

2017-12-15

Ett spännande, arbetsintensivt och på det stora hela ett mycket positivt år – så kan vi på Tysk-Svenska Handelskammaren sammanfatta 2017. Vi har upplevt en kraftigt växande bilateral handel, stöttat flertalet företagsetableringar på båda sidor Östersjön, genomfört många intressanta och välbesökta evenemang och seminarier, haft oräkneliga personliga möten och samtal och fått, som kronan på verket, fint besök och uppmuntrande ord från förbundskanslern och statsministern vid öppnandet av vårt German Swedish Tech Forum.

Trots att den globala, europeiska och nationella utvecklingen även i år till stor del präglats av politisk turbulens, kriser och konflikter går det bra för de tysk-svenska affärsrelationerna. Våra ekonomier fortsätter växa kraftigt, arbetslösheten och statsskulden sjunker och den bilaterala handeln uppvisar riktigt starka siffror.

Enligt Statistiska centralbyrån ökade importen från Tyskland till Sverige med 10 procent under årets nio första månader. Omvänt steg den svenska exporten till Tyskland med hela 15 procent. Därmed kvarstår handeln med Tyskland även under 2017 som den stora tillväxtmotorn i svensk utrikeshandel.

Växande intresse för Tyskland

Också vi på Tysk-Svenska Handelskammaren noterar ett märkbart ökat intresse för den stora, ekonomiskt starka – och gentemot Sverige väldigt öppna – marknaden på andra sidan Östersjön, liksom för vår kompetens kring Tyskland. Inte minst mot bakgrunden av brexit och oklarheterna kring vad som gäller har Sverige börjat vända sig mer till de stora europeiska partnerländerna, och däribland framförallt Tyskland, för ökat samarbete.

Detta visar sig inte bara hos oss i näringslivet. Besöket av Angela Merkel i januari var för politiken i Stockholm säkert en av årets höjdpunkter och de många svenska ministerbesöken i Berlin och andra tyska städer talar också sitt tydliga språk. Behovet av bättre tyskakunskaper i Sverige lyfts nu dessutom från fler och fler håll – nyligen bland annat från finansminister Magdalena Andersson, som på vår senaste Executive Talk uttryckte en önskan om mer tyskaundervisning i skolorna. Även Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski efterlyser detta.

Tysk-Svenska Handelskammaren gläds förstås åt denna positiva utveckling och kommer att fortsätta stödja den även under det kommande året. Dels gör vi det genom våra språk- och talangstipendier som hjälper svenskar som vill lära sig tyska och möjliggör praktikplatser på våra medlemsföretag i båda länderna i syfte att främja utbytet. Dels bidrar vi genom skräddarsydda tjänster för tyska och svenska kunder, kurser, seminarier, nätverksevenemang och andra publika aktiviteter.

Digitalisering och innovation i fokus

Extra mycket fokus riktar vi just nu mot de stora framtidsfrågorna för det tysk-svenska näringslivet: digitalisering, innovation, nya affärsmodeller och affärsområden. För att stödja det bilaterala utbytet inom dessa områden ännu mer än tidigare och för att skapa fler samarbeten över gränserna startade vi i början av året, tillsammans med vår partner IVA, German Swedish Tech Forum som en ny plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande mellan Sverige och Tyskland.

Att förbundskansler Angela Merkel inte bara var personligt närvarande vid lanseringen av forumet i Stockholm utan även kallade det ett väldigt bra exempel för hur praktiskt samarbete kan fungera utanför den politiska sfären och hur man kan ta sig an konkreta utmaningar sporrar oss att inom ramen för plattformen leverera handfasta resultat som ger företagen i våra två länder en rejäl skjuts framåt. Med 13 fruktbara aktiviteter med omkring 700 deltagare under det första året har forumet fått en bra start. 2018 kommer vi bland annat att arrangera studieresor kring ämnena e-hälsa och Industrie 4.0 samt en större konferens för bilbranschen och underleverantörer.

Joe Kaeser gästtalare på årsmötet

Digitalisering och innovation kommer även att stå i fokus för vårt nästa årsmöte som äger rum inom ramen för German-Swedish Tech Forum. Det äger rum i Stockholm den 19 april 2018 så notera gärna datumet i din kalender redan nu. Huvudtalare är Siemens koncernchef och CEO Joe Kaeser.

Redan i januari kommer OECD:s chefsekonom Catherine L. Mann att ge oss en utblick över det internationella ekonomiska läget och dess inverkan på Sverige och Tyskland på vår årliga Chairman’s New Year Reception.

Mer information om dessa och Tysk-Svenska Handelskammarens alla andra evenemang och aktiviteter får du som vanligt i god tid i våra olika digitala – och då och då även via traditionella analoga – kanaler.

Men nu vill jag, också å hela styrelsens och handelskammarens alla medarbetares vägnar, tacka för det fruktsamma samarbetet och partnerskapet under året och önska dig en riktigt god jul tillsammans med dina nära och kära samt en bra start på det nya året.

Jag hoppas på fortsatt gott samarbete även under nästa år och ser fram emot att träffas personligen på det ena eller andra evenemanget 2018.

 

Ralph-Georg Tischer
vd Tysk-Svenska Handelskammaren