Sigmar Gabriel på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Sigmar Gabriel, årets huvudtalare på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte.

Sigmar Gabriel och Therese Larsson Hultin på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Här tillsammans med dagens moderator Therese Larsson Hultin.

Deltagarna lyssnar på föredraget på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Evenemanget på Grand Hôtel i Stockholm var fullsatt.

Sigmar Gabriel och Therese Larsson Hultin på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019
Hans Dahlgren på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren.

Sigmar Gabriel, Martin Lundstedt och Therese Larsson Hultin på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Paneldeltagare var även Martin Lundstedt, Volvo Group...

Luka Crnkovic-Friis på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

...och Luka Crnkovic-Friis, Peltarion.

Panelen på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019
Therese Larsson Hultin, Martin Lundstedt, Luka Crnkovic-Friis, Hans Dahlgren, Sigmar Gabriel, Ralph-Georg Tischer och Staffan Bohman på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Dagens talare tillsammans med Ralph-Georg Tischer (2:a raden t h), vd, och Staffan Bohman (1:a raden t h), styrelseordförande för Tysk-Svenska Handelskammaren.

Deltagare i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Före och efter seminariet fanns tid för personliga samtal.

Ulf Troedsson, Niclas Mårtensson och Anna Storm på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Handelskammarens styrelseledamöter Ulf Troedsson, Niclas Mårtensson och Anna Storm.

Deltagare i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019
Richard Bader och Ralph-Georg Tischer på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Richard Bader, ERV, och Ralph-Georg Tischer.

Thomas Lundholm i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Thomas Lundholm, KTH, i samtal.

Melanie von Waldersee och Hans-Theodor Kutsch på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Melanie von Waldersee och Hans-Theodor Kutsch, Ter Hell Plastic.

Maria Sunér Fleming och Susanne Kuschel i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, och Susanne Kuschel, BASF, i samtal.

Cecilia Lindberg och Mikael Andersson på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Första årsmötet för Cecilia Lindberg och Mikael Andersson från nya medlemmen Sunbirdie.

Johan Svenningsson i samtal på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019

Johan Svenningsson, Uniper, i samtal.

Sigmar Gabriel: Framtidsutmaningarna kräver ett starkare EU

2019-04-29

EU står inför stora framtidsutmaningar med ökade spänningar både mellan medlemsstater och i omvärlden.

– Den största faran är att vi drabbas av missmod. För att klara konkurrensen från inte minst Kina krävs större enighet och tydlig strategi, betonade Sigmar Gabriel, mångårig vice förbundskansler i Tyskland, i sitt gästföredrag på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte i onsdags.

Sigmar Gabriel är en socialdemokratisk politiker med lång och bred erfarenhet av både inrikes- och utrikespolitik, bland annat som Tysklands vice förbundskansler 2013–2018 och utrikesminister 2017–2018. Det politiska intresset började tidigt och redan som ung knöts band med Sverige, berättade han för deltagarna på det fullsatta årsmötet på Grand Hôtel i Stockholm:

– I mitten av 1970-talet gick jag med i den socialistiska ungdomsorganisationen Die Falken och var på läger i Sverige tillsammans med systerorganisationen Unga örnar. Att nu besöka Sverige igen är som att komma tillbaka till gamla dagar.

Tyskland och Sverige har också stora likheter när det kommer till näringslivets handelsförbindelser. Omkring 60 procent av exporten går till andra EU-länder.

– Det betyder att en investering i EU är en investering i vår egen framtid, sa han.

Brexit försvagar EU

Men enligt Sigmar Gabriel står EU inför ett vägskäl och stora prövningar framöver. En av de största utmaningarna handlar om brexit, Storbritanniens planerade utträde ur den europeiska gemenskapen.

– En brexit kommer helt klart att innebära en försvagning av EU, konstaterade han.

Det som nu krävs är att övriga medlemsstater står enade för att kunna klara förändringarna i omvärlden, inte minst för att möta Kinas frammarsch på världsmarknaden. Nya sidenvägen, världens största infrastrukturprojekt med en rad nya handelsvägar över Asien och Europa, ger en föraning om vad som väntar, menade Sigmar Gabriel.

– Men vi ska inte kritisera Kina för sin offensiva strategi, utan snarare vara självkritiska till varför vi i Europa saknar en egen strategi.

Kina ser möjligheter i Afrika

I Kinas globala frammarsch ingår också att stärka relationerna till Afrika. Enligt en FN-prognos kommer Afrikas befolkning att fördubblas fram till år 2050. Kina har utlovat stort ekonomiskt stöd och gör redan idag gigantiska investeringar i afrikansk infrastruktur.

– På en kontinent som EU mest förknippar med problem ser Kina möjligheter – det är en avgörande skillnad och borde vara en tankeställare för oss, sa Sigmar Gabriel.

I sitt tal kom Gabriel även in på USA. Det är dags att handelskriget med Kina och schismen med EU kommer till ett slut.

– Den transatlantiska dialogen måste återupprättas, betonade han.

Förklara nyttan med Europasamarbetet

Men hur ska då engagemanget bland medborgarna och enigheten mellan EU-länderna stärkas? Det som bland annat krävs är att politikerna blir bättre på att förklara nyttan med den europeiska gemenskapen och visa på vilken riktning EU måste ta framöver för att stärka sin position, underströk han.

– Politikerna älskar att prata om andra frågor, som till exempel EU:s bankunion. Men åtminstone i mitt land är människor livrädda för en finansminister som sitter i Bryssel, sa han.

I den efterföljande paneldiskussionen betonade även Sveriges EU-minister Hans Dahlgren vikten av en stark inre marknad i en värld som präglas av osäkerhet.

– Den fria rörligheten på EU:s inre marknad är en förutsättning för att kunna bibehålla våra arbetstillfällen, betonade han.

Ta yngre generationer på allvar

Sigmar Gabriel höjde dock ett varningens finger för den nya flexibla arbetsmarknaden. Den så kallade gig-ekonomin innebär att fasta anställningar allt mer ersätts med tillfälliga frilansjobb.

– Det här är någonting vi måste vara observanta på. Annars kan det bli som i Frankrike med protestaktioner och ”gula västar” på gatorna.

Inte minst för att kunna möta klimatutmaningarna krävs en enad front. Trots att EU-länderna kommit överens om gemensamma klimatmål är energipolitiken fortfarande nationell.

– Den uppmärksamhet som Greta Thunberg fått är en tydlig signal från den yngre generationen att det nu är dags att ta klimatfrågorna på allvar. Men för att klara det krävs samarbete inom EU, underströk Hans Dahlgren.

Digitalisering och AI förändrar arbetet

En utmaning och framtidsmöjlighet som Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo Group, lyfte fram är den pågående digitaliseringen och genombrottet för artificiell intelligens, AI. Det kan leda till att vissa av dagens arbetsuppgifter förändras eller spelar ut sin roll – men behöver inte per automatik innebära att arbetstillfällen försvinner.

– Vi ska inte vara rädda för förändringar, sa han. Titta bara på ett företag som Volvo. När det tidigare krävdes 35 personer per skift för att tillverka cylinderblock behövs idag endast tre, fyra personer. Trots det har det totala antalet anställda ökat över tid.

Ett bolag som befinner sig i den yttersta frontlinjen av digitaliseringen är Peltarion. Företaget grundades redan 2004 av Måns Erlandsson och Luka Crnkovic-Friis och har nu väckt internationell uppmärksamhet genom utvecklingen av en plattform för så kallad operationell AI. Flera tunga investerare som Wallenbergs ägarbolag FAM och EQT Ventures har gått in med kapital i bolaget.

Vd:n Luka Crnkovic-Friis konstaterade att EU:s inre marknad underlättat arbetet med att söka finansiering och rekrytera kvalificerade medarbetare.

– Problemet är bara att det går för långsamt med övergången från automatisering till digitalisering, sa han.

Byråkratin försvårar för startups

I Kina och USA finns flera hundra så kallade unicorns, bolag med ett börsvärde över en miljard dollar, bland annat inom tech-industrin. Att det inte föds fler nya i Europa förklarar Luka Crnkovic-Friis med den byråkrati som försvårar en etablering.

– För ett litet, nystartat företag är det omöjligt att klara av. Det är enklare i ett land som till exempel USA.

Trots kraven på digitalisering och förnyelse måste vi samtidigt inse att traditionella affärsmodeller inte kan förändras i all hast, menade Sigmar Gabriel:

– Med många av våra framgångsrika affärsmodeller har vi levt i flera hundra år. Att gå från produkt till funktion är inte gjort i en hast. När jag var 18 år stod till exempel en egen bil högst på önskelistan. När jag berättade det för min dotter förstod hon inte det alls. För henne är det viktigare med mobilitet än att äga en egen bil. Det är ett förändrat mindset som kan ta lite tid att slå igenom på bred front.