Ett collage bestående av tre bilder: Staffan Bohman, Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm och Hans-Theodor Kutsch

Staffan Bohman, Siegfried Russwurm och Hans-Theodor Kutsch.

Foto: TSHK/Siemens

Staffan Bohman på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019 i Stockholm.

Medlemmarna röstade för att välja om Staffan Bohman som styrelseordförande.

Hans-Jürgen Heimsoeth, Tysklands ambassadör, på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019 i Stockholm.

Hans-Jürgen Heimsoeth, Tysklands ambassadör i Sverige, höll ett kort tal under årsmötet.

Ralph-Georg Tischer på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019 i Stockholm.

Ralph-Georg Tischer, Tysk-Svenska Handelskammarens vd.

Staffan Bohman och Sverker Lundkvist på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019 i Stockholm.

Staffan Bohman och Sverker Lundkvist, skattmästare i handelskammarens styrelse.

Martin Kauffner, CFO Lidl, och Ann-Christine Hägglund, revisor PwC, på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019 i Stockholm.

Martin Kauffner, CFO på Lidl Sverige, och Ann-Christine Hägglund, revisor på PWC.

Publiken och scenen på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019 i Stockholm
Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseledamöter

Många av styrelseledamöterna var på plats på årsmötet.

Hans-Theodor Kutsch på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019 i Stockholm.

Hans-Theodor Kutsch, numera hedersmedlem i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Staffan Bohman och Hans-Theodor Kutsch på Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte 2019 i Stockholm.

Årsmöte 2019: Staffan Bohman omvald som styrelseordförande

2019-04-25

På gårdagens årsmöte på Grand Hôtel i Stockholm blev Staffan Bohman omvald som Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande. Med Siegfried Russwurm tar ett nytt ansikte med stor industrikompetens plats i styrelsen. Han ersätter avgående Hans-Theodor Kutsch.

Staffan Bohman kommer även under de kommande två åren att leda Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse. På årsmötet på Grand Hôtel i Stockholm den 24 april röstade kammarens medlemmar för ytterligare en mandatperiod. Bohman är bland annat också styrelseordförande för AB Electrolux. Dessutom omvaldes styrelseledamöterna Jan Brockmann, Tuomo J. Hatakka, Dr. Matthias Heiden, Monica Lindstedt, Anna Storm och Ulf Troedsson enligt ledningens förslag.

Ny medlem i handelskammarens kontrollorgan är Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm, sedan början av månaden ordförande för styrelsen och delägarkommittén hos den tyska maskintillverkaren och teknikkoncernen Voith Group.

Russwurm räknas internationellt som en av dem som beredde vägen för digitaliseringen av industrin. Han var vd för Siemens i Sverige från 1999 till 2002 och medlem i Siemens AG:s koncernledning under åren 2008–2017 med ansvar för bland annat industri och senare medicinteknikdelen Siemens Healthineers. Siegfried Russwurm var även Chief Technology Officer för Siemens AG och drev i denna funktion på företagets digitala transformation på ett avgörande sätt. Sedan 2009 har han varit honorärprofessor i mekatronik vid universitetet Nürnberg-Erlangen och sedan 2017 Industrial Advisor för det svenska investmentbolaget EQT.

I Tysk-Svenska Handelskammarens styrelse ersätter Russwurm avgående Hans-Theodor Kutsch. Kutsch hade efter 17 år lämnat sin post som handelskammarens vice styrelseordförande vid styrelsens höstmöte 2018. Posten övertogs då av Jan Brockmann, COO på AB Electrolux, medan Kutsch stannade kvar i presidiet till årsmötet. Efterträdare som ledamot i handelskammarens presidium blir nu Matthias Heiden, CFO på tyska underleverantören till fordonsindustrin SAF-Holland GmbH.

På årsmötet utnämndes Hans-Theodor Kutsch till hedersmedlem i Tysk-Svenska Handelskammaren.