Prof. Hubert Fromlet kommentiert für die Deutsch-Schwedische Handelskammer

Konjunkturen i Tyskland – V eller U?

2020-03-31

I slutet av förra året och i början av 2020 fanns det svaga signaler på att den tyska konjunkturen möjligen stod inför en lätt konjunkturuppgång – med en tänkbar BNP-ökning under 2020 knappt över nollstrecket – men alltjämt inte alltför långt ifrån stagnation eller en begränsad recession. Redan den 28 januari i år skrev jag emellertid att den kanske stundande vändpunkten i den tyska konjunkturen hade hamnat i ett känsligt läge med hänvisning till ”… att tiden kring en konjunkturvändning alltid präglas av osäkerhet. Av den anledningen är spridningen av det oroväckande coronaviruset mycket ogynnsamt…”.

Med hänsyn till dessa tankar uppfattar åtminstone jag det som något märkligt att en del nyhetsförmedlare presenterar aktuella recessionsprognoser för Tyskland nästan som en överraskning. Krisen inom stora delar av verkstadsindustrin var ju redan under senare delen av 2019 ett välkänt faktum.

Hur djup och långvarig blir recessionen?

Risken för åtminstone en teknisk recession under 2020 var med andra ord redan för några månader sedan allt annat än negligerbar. Därför framstår – som sagt - ett i dessa dagar spått BNP-fall som klart mindre överraskande än presenterat i en del aktuella rubriker. Vad som däremot skulle kunna tolkas som häpnadsväckande är de viktigaste tyska prognosmakarnas numera förutsedda djupa BNP-fall, delvis inte särskilt långt från tvåsiffrigt för 2020.

Man kan dock hoppas på är ett så kallad V-förlopp i den pågående tyska konjunkturnedgången. Det skulle visserligen innebära en rejäl lågkonjunktur inom den närmaste framtiden men också en ganska kraftfull återhämtning kanske redan under 2021. Som ett sämre alternativ skulle en konjunkturkurva som liknar ett U framstå. Vid en sådan utveckling skulle det ta längre tid innan en förnyad konjunkturuppgång skulle kunna sätta igång, kanske till och med några år.

För egen del vill jag ännu inte sätta ner foten i detta sammanhang. Det finns för lite underlag för en någorlunda vettig bedömning. Det gäller inte minst den fortsatta infektionsspridningen. Även av denna anledning återfinns jag någonstans mellan V- och U-alternativet.

Allt annat vore spekulation…

Kontaktperson

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren