Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Ifo-index inkluderar numera tjänster

2018-05-18

Ifo-institutet i München tillhör Tysklands mest ansedda ekonomiska forskningsinstitut, inte minst tack vare sin företagsnära analysverksamhet. Den månatliga indexserien ”Affärsklimatet i tillverkningsindustrin” (Ifo Geschäftsklima) är sedan lång tid tillbaka en av världens mest uppmärksammade konjunkturindikatorer.

Dessvärre har de senaste fem mätningarna visat på lätta nedgångar. Ökad analytisk observans kan därför vara på sin plats. Mer information om detta kommer också i nästa utgåva av Tysk-Svenska Handelskammarens egen konjunkturbarometer med utgivning i juni månad.

Ett annat faktum uppmärksammade jag dock ännu mer vid den senaste mätningen. Väl medveten om att även många av handelskammarens medlemsföretag regelbundet läser i dagspressen om Ifos senaste månadssiffror kan det vara av interesse att känna till att Müncheninstitutet också börjat publicera en indexserie för tjänstenäringarna (exkl. handel och finansiella/offentliga tjänster) – för övrigt inte en dag för tidigt.

Det finns således numera ett aggregerat tyskt konjunkturindex ”Geschäftsklima Deutschland” som sammanfattar både tillverkningsindustrin och tjänstenäringarna. Det är en viktig nyhet som företagsvärlden borde vara medveten om.

Totalt publicerar Ifo-institutet numera regelbundet följande affärsrelaterade indexserier och nettotal (skillnad mellan positiva och negativa svar), baserade på omfattande enkäter:

  • Affärsklimatet Tyskland (tillverkning och tjänster, byggnadsindustri och handel)
  • tillverkningsindustri
  • tjänstenäringar (exklusive handel, finansiella och offentliga tjänster)
  • byggnadsindustri
  • partihandel
  • detaljhandel

Kontaktperson

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren