Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren

Hur allvarlig är den tyska konjunktursvackan?

2019-09-12

Uppenbar tysk konjunktursvacka – men vad uttrycker dagens verklighet och statistik? Det råder ingen tvekan om att den tyska konjunkturen för närvarande drabbas av en rejäl nedkylning. Poängteras bör dock att konjunkturtoppen nåddes redan i början av 2018, om man gör en mer trendorienterad analys.

Vändpunkt redan förra hösten

Den pågående konjunkturdämpningen kom med andra ord inte som en överraskning utan smygande. Däremot kunde mer konkret oroväckande statistik iakttas först tidigt i våras. Det förklarar också de på senare tid – måhända – alltför snabba försämringarna av olika konjunkturbarometrar, negativt uppbackat av det eskalerande handelskriget mellan USA och Kina.

Statistikens hårda fakta

Så långt om mer generella funderingar. Men vad säger den jordnära statistikvärlden om det för närvarande rådande tyska konjunkturläget? Hur allvarlig är situationen efter tolkning av officiella konjunkturindikatorer från Destatis och Bundesbank (försett med min egen tolkningsskala från 5 till 1;  5 = mycket bra, 1 = mycket dåligt)? Slutsats: Som sämst framstår själva industristatistiken, annars ser det i dagsläget inte fullt så illa ut.   

Orderingång (industri, totalt i löpande priser): 1,5
(f n: nivå från början av 2017, vändpunkt i slutet av 2017, minus i juli 2019)

Orderstockar (industri, totalt i löpande priser): 3
(f n: nivå från hösten 2018, vändpunkt sommar 2018, oförändrat i juli 2019)

Order inom byggnadsindustrin (totalt i löpande priser): 3,5 
(f n: nivå från hösten 2018, vändpunkt sommar 2018, upp i juli 2019)

Export (i löpande priser): 2,5
Varuexportens utveckling på sistone samt under innevarande års första sju månader ser inte så dålig ut som flertalet tolkningar av finansmarknadsanalytiker och press må tyda på. Den positiva utvecklingen i juli får dock inte heller överskattas efter juni månads synliga nedgång.

Arbetsmarknaden (BfA): 3,5
Ökad sysselsättning också under sommaren, på ett år en ökning med cirka 375 000 personer – men på sistone lätt tilltagande arbetslöshet och något avtagande nyanställningstryck på alltjämt god nivå. På kort sikt tycks arbetsmarknaden utvecklas (något) åt fel håll men från ett gott utgångsläge.

Detaljhandel: 3
Detaljhandeln och den privata konsumtionen förutsågs i början av 2019 kunna fungera som det starkaste konjunkturstödet. Det är fortfarande möjligt. Dagsläget är inte dåligt, dock håller dynamiken på att avta något.

För helåret 2019 är BNP-stagnation fortfarande mest sannolikt

IFO-institutets indexförsvagningar började redan i september 2018 för exempelvis affärsklimatet (Geschäftsklimaindex), affärsläget och affärsförväntningar. Om vi till exempel tittar närmare på IFO:s Geschäftsklima så märks att detta index började avta redan i september 2018 från då 104,0 till 94,3 i augusti i år. De parallellt framtagna indextalen för affärsläget (Geschäftslage) och affärsförväntningarna (Geschäftserwartungen) visar på liknande indexfall under det gångna året. En indexförsvagning noteras för närvarande också för tjänstesektorn.

Tysklands BNP sjönk under det andra kvartalet i år med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal efter en synlig förbättring under 2019 års inledande kvartal (+0,4) – ett normaliseringskvartal i början av året efter exempelvis översvämningar och andra snedvridande inslag förra hösten.

Ett lätt minus under det tredje kvartalet i år ligger uppenbarligen i korten, och därmed en teknisk recession. En (lätt) teknisk recession behöver dock inte säga så mycket om konjunkturnedgångens djup så länge en negativ kvartalssiffra under något eller några få kvartal ligger på -0,1 eller -0,2 procent, men vid ett utfall sämre än -0,3 även under endast ett kvartal blir också jag märkbart orolig.

Låt oss komma ihåg att även två till tre kvartal med små BNP-minustal liknar mer en stagnation än en riktig recession. För helåret 2019 finner jag fortfarande att BNP-utfall nära nolltillväxt mer sannolikt än en riktig djup recession.

Den preliminära och troligen vägvisande tyska BNP-siffran för det tredje kvartalet publiceras den 14 november. Förvisso en spännande dag, inte minst för finansmarknaderna!

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren