Folker Hellmeyer på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm

Folker Hellmeyer, chefsanalytiker på Solvecon Invest, pratade om Europas roll under rådande globala förändringar.

Staffan Bohman, Folker Hellmeyer, Anna Prinz och Ralph-Georg Tischer på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm.

Folker Hellmeyer med Staffan Bohman (tv), styrelseordförande, och Ralph-Georg Tischer, vd Tysk-Svenska Handelskammaren, samt Anna Prinz, Tysklands ambassadör i Sverige.

Folker Hellmeyer: Europa måste växa upp

2019-11-27

Världsordningen står inför stora förändringar och centrum för den globala ekonomin förskjuts allt mer österut. Vad Europa kan göra för att inte förlora sin position presenterades av chefsanalytiker Folker Hellmeyer under sitt besök på Tysk-Svenska Handelskammaren i torsdags.

Tysk-Svenska Handelskammaren hade bjudit in representanter från tyska och svenska exportföretag, handelskammarens premiumpartner, till en Executive Talk på Grand Hôtel i Stockholm. Efter välkomstord av Staffan Bohman, styrelseordförande i handelskammaren, delade gästtalaren Folker Hellmeyer, chefsanalytiker på tyska Solvecon Invest, sina tankar om Europas roll under rådande globala förändringar. Hellmeyer talade bland annat om uppgången i utvecklingsländerna, stora infrastrukturprojekt som den nya sidenvägen, den aggressiva amerikanska politiken samt förändringar i Europa som till exempel brexit.

­– Världen förändras mycket snabbt men Europa står och stampar på samma ställe. Vi kan endast lyckas om vi gör stora strukturella förändringar. Ineffektivitet innebär att vi inte bara tappar vår kapitalstock i Europa utan det handlar också om kommande generationers framtid. Det måste Europa inse – Europa måste växa upp, sa Folker Hellmeyer.

Big data viktigt

Därutöver betonade Folker Hellmeyer vikten av ett säkert europeiskt IT-system.

– Att vår data är säkrad är mycket viktigt för våra kommande generationer och det är en uppgift Europa måste ta på allvar. Om Europa inte fortsätter som förenat kommer EU och eurozonen inte att överleva de kommande 25 åren. Företag kommer då lämna EU och flytta öster ut. Om inte det förhindras kommer vi i Europa att misslyckas. Vi måste ta tillfället i akt att se detta som en fantastisk möjlighet att förena Europa, sa Folker Hellmeyer.

Efter föredraget fortsatte kvällen med middag och whisky- respektive chokladprovning med medlemmarna Mackmyra samt Ejes Choklad.