Cecilia Skingsley, Sveriges Riksbank, på Tysk-Svenska Handelskammarens Executive Talk på Grand Hôtel i Stockholm

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, presenterade läget i den svenska ekonomin.

Cecilia Skingsley, Ralph-Georg Tischer och Staffan Bohman på Tysk-Svenska Handelskammarens Executive Talk på Grand Hôtel i Stockholm

Cecilia Skingsley med Ralph-Georg Tischer (tv), vd, och Staffan Bohman, styrelseordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Patrick Björsjö, Mackmyra, på Tysk-Svenska Handelskammarens Executive Talk på Grand Hôtel i Stockholm

Efter presentationen kunde gästerna prova whisky av vår medlem Mackmyra…

Jonathan Roos, Kolsvart, på Tysk-Svenska Handelskammarens Executive Talk på Grand Hôtel i Stockholm

…samt smaka lakrits av vårt medlemsföretag Kolsvart.

Svensk ekonomi: stark tillväxt men vissa utmaningar

2018-11-29

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley besökte Tysk-Svenska Handelskammaren i tisdags och gav en lägesbild av den svenska ekonomin.

Den 27 november 2018 bjöd Tysk-Svenska Handelskammaren in till Executive Talk på Grand Hôtel i Stockholm. Staffan Bohman, ordförande i handelskammaren, välkomnade de drygt 40 företrädarna för tyska och svenska exportbolag och presenterade kvällens gästtalare Cecilia Skingsley, vice riksbankschef.

Riksbanken firar i år 350-årsjubileum. I sin presentation gav Cecilia Skingsley gästerna en inblick i Riksbankens historia, den nuvarande penningpolitiken och läget i den svenska ekonomin.

– Jämfört med andra länder har den svenska ekonomin vuxit kraftigt de senaste åren, sa Cecilia Skingsley.

Hon talade också om bostadsmarknaden och att skuldsättningen hos svenska hushåll ökat kraftigt under många år.

– För att hantera riskerna med hushållens höga skuldsättning behövs olika typer av strukturåtgärder på fastighetsmarknaden, en översyn av skattereglerna och en grundlig kreditprövning från bankerna.

Ökad global osäkerhet

I en globaliserad värld kan det ekonomiska läget i ett land inte ses isolerat, utan måste sättas i ett internationellt sammanhang.

– Vi ser ökad global osäkerhet. De främsta orsakerna är handelskonflikten mellan USA och Kina, det ekonomiska läget i Italien, svagheter i det europeiska banksystemet, en stundande brexit och en växande oro i vissa tillväxtekonomier, sa Skingsley.

Men vilka effekter har de nuvarande internationella och nationella fenomenen på den svenska ekonomin och därmed på penningpolitiken? Cecilia Skingsley avslutade med följande bedömning: Om den svenska ekonomin utvecklas som Riksbanken förutser skulle stödet från penningpolitiken gradvis kunna minskas framöver.

Kvällen rundades av med middag för Tysk-Svenska Handelskammarens PremiumPartner och whisky- respektive lakritsprovning med medlemmarna Mackmyra samt Kolsvart.