Texten "Tyskland under luppen" framför en bild på Frankfurts skyline

Ingen teknisk recession i Tyskland – dock måste även stagnationen övervinnas

2019-11-15

För egen del blev jag föga överraskad av nyheten att Tysklands BNP under det tredje kvartalet i år tilltagit med 0,1 procentenhet jämfört med innevarande års andra kvartal. Därmed slipper vi åtminstone under de kommande månaderna den hittills naiva prognosen om en förestående teknisk recession, se min kommentar i en tidigare artikel. Det kan tilläggas att Tysklands BNP under det tredje kvartalet kalenderrensat vuxit med 0,5 procent i jämförelse med samma kvartal 2018.

En sådan teknisk recession hade redan infunnit sig om det tredje kvartalet hade inneburit en BNP-nedgång med 0,1 procentenhet, det vill säga endast 0,2 procentenhet lägre än de facto noterat. Därför har jag åtskilliga gånger sedan i våras framfört min bestämda uppfattning att en recession bör innehålla en mycket djupare och bredare konjunkturnedgång än två minimalt negativa BIP-kvartal i rad, se till exempel min artikel "Hur allvarlig är den tyska konjunktursvackan?". På det senare viset resonerar man till exempel i USA.

En tysk recession kan undvikas

Den officiella tyska statistikmyndigheten Destatis kommer med mer exakta data om de olika BNP-aggregaten först den 22 november. Initialt har dock redan meddelats att de mest positiva bidragen till den lätt positiva BNP-utvecklingen under det tredje kvartalet kommit från konsumtionen. Även (netto-)exporten låg på den positiva sidan, byggsidan likaså.

Däremot såg det betydligt sämre ut för investeringskonjunkturen, vilket i hög grad förklarar de dominerande dystra tongångarna kring den tyska konjunkturen – inte minst på finansmarknaderna. Investeringar är mycket viktiga men återspeglar inte konjunkturen i sin helhet.

Totalt upplever Tyskland för närvarande inte ens en recession. Tyskland torde – med hjälp av förhoppningsvis något ljusare globala konjunktursignaler – kunna undvika både en teknisk och en mer djupgående recession.

Men även stagnationen måste övervinnas. I detta sammanhang kan det vara bra att åter hänvisa till behovet av tysk struktur- eller utbudspolitik som jag utvecklade i en tidigare artikel.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren