Texten "Tyskland under luppen" framför en bild på Frankfurts skyline

Tyskt transportindex för lastbilar viker synligt i augusti

2019-09-17

Denna analys verkar möjligen något väl teknisk. Det är den också till viss del. Men samtidigt kan vi iaktta att innovation och ny teknik också nått statistikens mer latenta värld – med kapacitet till fina illustrativa förbättringar och förenklingar. Därför finns det goda skäl att gå igenom denna analys med tålamod. Negligera inte de blåa länkarna i denna artikel! De visuella intrycken via länkarna ger enligt min uppfattning en tydligare bild av situationen än de rent siffermässiga.

Den 5 februari i år presenterade jag i en tidigare artikel Tysklands nya officiella index för lastbilstransporter (Truck-Toll-Mileage Index, LKW-Maut Fahrleistungsindex). På svenska kallar vi själva detta index Index för vägtullsbelagda lastbilstransporter, IVL. IVL publiceras omkring den 15:e i varje månad.

IVL sjunker i augusti

IVL:s utveckling i augusti bekräftar synligt den allmänt kända försvagningen av den tyska industrikonjunkturen efter en titt på vårt IVL-index och därifrån via klick på de små symboliska rutorna med diagram och tabell. Relevant i den framklickade tabellen är differensen mellan kolumn 2 (Trend Cycle Component) och kolumn 4 (Hodrick-Prescott Trend). I augusti noterades -0,6 för denna differens.

Genom detta steg blir det så mycket konjunkturrelevans i IVL som möjligt – det vill säga genom minskning av trendkomponentens betydelse. Detta underlag tillämpas också i IVL-diagrammet – troligen den enklaste och tydligaste presentationen av IVL.

Intressant nog syns dämpningen av den tyska industrikonjunkturen redan sedan mitten av 2017.

Sambandsanalyser

Vetenskapliga undersökningar före lanseringen av Tysklands statistiska centralbyrå Destatis har visat att IVL samvarierar väl med olika delindikatorer för den tyska industrin men också med en del andra indikatorer såsom detaljhandeln. Detta bevisas tydligt efter en ytterligare aktivering av ovannämnda konjunkturmonitor med lastbilsindexet (IVL) som vald delindikator med diagram – och lägg sedan till exempelvis indikatorn nya order.

Jämför sedan de två kurvorna! Med denna teknik får man – som sagt – intressanta grafiska bilder med goda möjligheter till optiska samband.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren