Människor rör sig mellan olika perronger på en stor järnvägsstation

"Undvik planera resor i dagsläget"

2020-04-21

I början av april införde Tyskland två veckors karantän för alla personer som reser in i landet. Hur ska företag planera sitt resande i sommar och inför hösten? Vi ställde frågan till Andreas Sandin, Country Manager & Nordic CSO på reseförsäkringsbolaget Europeiska ERV, premiumpartner till Tysk-Svenska Handelskammaren.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Resor ska i nuläget vara "nödvändiga" och helst "samhällsviktiga". Vad gäller för utlandsresor?

Andreas Sandin: Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor, det vill säga alla turist- och besöksresor. När det gäller bedömning av vad som är en nödvändig resa utgår vi från myndigheternas riktlinjer för vad som är samhällsviktig verksamhet. Myndigheten i det här fallet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Listan på vad som klassas som samhällsviktig verksamhet hittar man på msb.se.

Hur ska företag tänka kring planering av resor längre fram i sommar eller efter sommaren?

I dagsläget är det svårt att råda i detta eftersom det fortfarande är ett väldigt osäkert läge ute i världen. Att planera för resor alltför långt fram kanske inte är att rekommendera då restriktioner och nya beslut kan införas med ganska kort varsel. Men det är viktigt att man håller sig uppdaterad samt följer UD:s rekommendationer. Om företaget anser att en tjänsteresa är nödvändig är det viktigt att man håller sig uppdaterad om läget i det aktuella landet som man ska resa till samt om förändringar som kan ske med kort varsel. Dessutom ska man vara medveten om de begränsningar som kan ha uppstått i landet, exempelvis kring olika typer av transporter, tillgång till sjukvård, assistans etc. Om ni inom företaget är osäkra på vad som gäller kan vi, inför en resa, hjälpa till att bedöma vad som är en nödvändig resa.

Vad är viktigt att tänka på ur ett försäkringsperspektiv?

Vi hoppas att alla tar sitt samhällsansvar och endast genomför nödvändiga tjänsteresor utomlands, men även inom länder. Resande under rådande omständigheter till följd av pandemin, med snabba beslut från olika myndigheter om stängda gränser och utegångsförbud, innebär också en ökad risk att hamna i situationer där försäkringen inte kan hjälpa till, där vi för icke nödvändiga resor även kan neka ersättning till följd av Covid-19.

Och hur ska vi tänka kring privata resor? Snart infaller ju semesterperioden.

För privata resor följer vi UD:s rekommendationer. I dagsläget avråder UD från icke nödvändiga resor, vilket innefattar alla semesterresor, till samtliga länder till och med 15 juni 2020. Huruvida UD kommer att förlänga denna avrådan är i dagsläget oklart och detsamma gäller myndigheters beslut i det land man planerar att resa till. När avrådan kommer att avlägsnas för utlandsresor är det även idag oklart hur resandet kommer att starta upp igen och hur olika reseföretag återupptar trafik med mera.

Utrikesdepartementets råd angående resor:

  • Det finns tre nivåer av avrådan: från icke nödvändiga resor, från alla resor samt uppmaning att lämna området.
  • Den 3 april 2020 beslutade UD att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till att gälla till och med 15 juni 2020. Det gäller samma länder som beslutades om 14 mars 2020. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor gäller fortsatt dessa beslut. Mer information här.
  • Definitionen av avrådan från icke nödvändiga resor är avrådan från turist- och besöksresor. Här ingår alltså inte arbetsresor. Mer information här.