Miniräknare med mörk bakgrund

Nya stödåtgärder för företag med omsättningstapp

2020-05-13

Med anledning av coronapandemin har regeringen i samarbete med Liberalerna och Centerpartiet presenterat ytterligare ekonomiska stödåtgärder riktade till företag verksamma i Sverige. De nya åtgärderna innebär att företag och organisationer som innehar F-skatt ska kunna erhålla ekonomiskt stöd i de fall där man på grund av viruspandemin upplevt en minskad omsättning under månaderna mars och april 2020. 

Storleken på stödet är beroende av storleken på omsättningsbortfallet i det enskilda fallet och kommer variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. Omsättningstappet skall beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader för 2019 och stödet kommer endast beviljas de som under räkenskapsåret 2019 haft en omsättning på minst 250 000 kronor och ett omsättningstapp på minst 30 procent.

Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner per företag och kommer inte beviljas till företag som har sitt säte i så kallade skatteparadis.

Syftet med de nya åtgärderna är att möjliggöra för företag att överbrygga den akuta krisen som coronapandemin har medfört och samtidigt underlätta en omställning av verksamheten.

Åtgärderna, som än så länge endast är på förslagsstadiet, beräknas kosta staten sammanlagt 39 miljarder kronor. Totalt uppskattas 180 000 företag bli aktuella att erhålla stödet.

Avsikten är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2020. Dock flaggar regeringen för att förslaget kan behövas godkännas av EU-kommissionen först, då de eventuellt kan krocka med reglerna om statsstöd.

Stödet kommer att betalas ut av Skatteverket efter ansökan. I dagsläget är det dock ännu osäkert hur ansökningsförfarandet i praktiken kommer att gå till.

Har du frågor kring detta? Kontakta gärna Andreas Hellberg på vår skatteavdelning.

Kontakt

Andreas Hellberg

Skatt

Telefon

+46-8-665 18 34