Skatteverkets logotyp på en byggnad

Foto: Magnus D/Flickr.com

Anstånd med skattebetalning för coronadrabbade företag

2020-04-17

Senast uppdaterad: 2020-04-17, första version: 2020-03-20

Den svenska regeringen har lättat på reglerna för anstånd med betalning av skatt för att stödja och underlätta för företagen under coronakrisen.

Från och med den 7 april kommer bolag att kunna begära anstånd med inbetalning av skatt. Lagen kommer att gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2020.

Anstånd kommer att ges för inbetalning av följande skatter:

  • Arbetsgivaravgifter
  • Preliminärskatt på lön
  • Moms som redovisas månads- eller kvartalsvis.

Då lagen gäller retroaktivt har ni som bolag också möjlighet att begära att få redan betald skatt återbetald.

Notera att denna lagändring endast har som mål att underlätta för bolag att upprätthålla sin likviditet. Detta innebär att både anståndsavgift och ränta kommer att tas ut. Under de första sex månaderna av anståndet kommer endast en ränta på 1,25 procent tas ut. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Dessa kostnader är inte avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.

Har du frågor kring detta? Kontakta gärna Andreas Hellberg på vår skatteavdelning.

Kontakt

Andreas Hellberg

Skatt

Telefon

+46-8-665 18 34