Texten "Tyskland under luppen" framför en bild på Frankfurts skyline

2020 – färdriktningarnas år för den tyska ekonomin

2019-12-16

Utvecklingen av den tyska ekonomin var mycket tudelad under det gångna året, både avseende stämning och faktisk statistik. Speciellt finansmarknadernas bedömningar kom att bli allt dystrare, väldigt mycket styrt av den synliga nedgången av den viktiga tillverkningsindustrin och inköpschefernas index (PMI). Överskattningen av den sistnämnda faktorn medförde också att den relativt hyggliga inhemska efterfrågan inte riktigt fick tillräcklig tyngd i Tyskland-analyserna.

Naturligtvis bör inte förbises att försvagningen av tillverkningsindustrin i hög grad bidrog till den rådande stagnationen i den tyska ekonomin. Exporten utvecklades sämre – men på sistone med svaga ljusglimtar. Bilindustrins konjunktur- och strukturbekymmer blev allt tydligare, självfallet också med vissa negativa återverkningar på tjänstesektorn. Byggnadsindustrins goda aktivitetsnivå kunde dock samtidigt upprätthållas liksom hushållens konsumtionsbenägenhet. De positiva arbets- och sysselsättningssiffrorna bidrog till den tillfredsställande utvecklingen av den privata konsumtionen, dock syntes på sistone vissa dämpningssignaler.

För egen del har jag i stort sett under hela 2019 haft en mindre negativ eller mer hoppfull syn på den tyska konjunkturen jämfört med den starkt svartmålande analytikerkåren. Framför allt under de senaste månaderna har jag ganska bestämt uteslutit en allvarlig tysk recession inom en nära framtid. Istället ser vi idag ett stagnationsliknande tillstånd för den tyska ekonomin i sin helhet – med en förväntad lätt BNP-tillväxt kring 0,5 procent för 2019.

År 2020 kan det bli något närmare 1 procent tack vare fler arbetsdagar än under 2019. Denna faktor kan utgöra några tiondelar i förbättrad BNP-tillväxt år 2020, vilket samtidigt innebär att tysk BNP inte kommer kunna lägga den rådande stagnationen bakom sig de närmaste kvartalen. Historisk erfarenhet visar att det vanligtvis tar minst 6 kvartal innan industrin lyckas ta sig ur en recession. Därmed kommer det av allt döma att dröja till minst 2021, innan en förhoppningsvis mer synlig tysk konjunkturförbättring åter kan uppnås.

Tio viktiga färdriktningar avgör den tyska utvecklingen under 2020

Prognosmakare klagar vid varje årsskifte över alltför stor osäkerhet inför det nya året. Denna gång ligger dock ett mått av sanning i sådana yttranden. Detta framgår tydligt av nedanstående faktorer vars färdriktning under 2020 mycket väl kan ha stor inverkan på såväl den kortsiktiga som den mer långsiktiga tyska utvecklingen (utan rankning):

  • president Trumps handelspolitik och presidentvalet i november
  • Kinas eget svar på USA:s handelspolitik något längre fram samt Kinas tillväxt- och (dolda) strukturproblem såsom skuldsättningen
  • utvecklingen i Mellanöstern
  • Brexit med många infallsvinklar och problemställningar
  • EU:s utveckling
  • politiska utmaningar och instabilitet i andra länder av globalt intresse
  • tysk inrikespolitik med den stora koalitionens vara eller icke vara  
  • positioneringen av de två nya socialdemokratiska SPD-ledarna
  • sökprocessen avseende CDU/CSU:s kandidat till förbundskansler efter Angela Merkel och icke att förglömma
  • eventuellt sprickande bubblor på övervärderade tillgångsmarknader i världen (aktier, obligationer, fastigheter).

Stagnation eller svag tysk tillväxt mer sannolikt än recession

Som synes väger politiska faktorer ovanligt tungt i ovanstående uppställning – ett område som per definition medför svårigheter för prognostiserande ekonomer. Påtaglig politisk osäkerhet finns både innanför och utanför Tysklands gränser – därmed också för ekonomin i sin helhet.

Likväl anser jag att de rent ekonomiska perspektiven inför 2020 mycket väl kan ses i en något ljusare dager än vad som framkommer i de flesta aktuella prognoser. För närvarande utesluter jag i alla fall ett recessionsscenario under de kommande kvartalen – utan att för den delen förbise de politiska riskerna. Dessa kan vi dock bara spekulera om i dagsläget.

2020 kommer att bli färdriktningarnas år för den tyska ekonomin – eller ”ein Jahr mit vielen Weichenstellungen!”

Förhoppningsvis positiva – också för våra läsare.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren