Vd:s julbrev 2020

2020-12-15

Inga spår av nostalgiska tillbakablickar på året som gått: Sällan har så många önskat att detta år ska lida mot sitt slut och samtidigt satt så höga förhoppningar till året som kommer.

Ralph-Georg Tischer, Geschäftsführer der Deutsch-Schwedischen Handelskammer

Alla som hade stora eller små planer för 2020 fick snabbt se dessa gå om intet. Resor, evenemang och familjeträffar, men också beställningar, leveranser och utvecklingsprojekt; mycket har fått stryka på foten under året som gått – anpassats, flyttats fram eller ställts in.

Coronapandemin, som har drabbat miljoner människor hårt i Sverige, Tyskland och över hela världen, har tvingat fram många åtgärder som för bara ett år sedan skulle framstått som otänkbara. Från hygien- och avståndsregler till krav på munskydd och nedstängning. Från statliga bestämmelser och rekommendationer, det särskilda svenska vägvalet och kraftfulla tyska krispaket till nationella vaccinationsstrategier.

Kraftig minskning av den bilaterala handeln

I pandemins kölvatten har den svåraste ekonomiska krisen på årtionden också slagit hårt mot det tysk-svenska näringslivet. Bara under detta år förväntas en tillbakagång på runt 8 procent i den bilaterala handeln. Många företag tvingas visa röda siffror, ställa in projekt, spara kostnader. Och för branscher som hotell, restauranger, turism, mässor och evenemang kan ett slut på krisen inte skönjas på lång tid framöver.

Även för oss på Tysk-Svenska Handelskammaren var 2020 ett speciellt år. I den aktuella situationen är dock vårt arbete för att främja handeln mellan våra länder särskilt viktigt. Under året har vi med våra tjänster och vår expertis bistått många kunder och medlemmar i coronarelaterade frågor och på så sätt bidragit till något slags normalitet i affärsvardagen.

Vårt starka, växande nätverk har också i dessa prövande tider visat hur värdefullt (det numera nästan uteslutande digitala) utbytet och samarbetet i de tysk-svenska affärsrelationerna är, och med stöd och råd har vi bidragit till att stabilisera de bilaterala affärerna. Därför vill jag här varmt tacka för ert förtroende och er lojalitet under det gångna året. Vår drivkraft är att också 2021 få vara er tillförlitliga och kompetenta partner i Tysklandsaffärerna.

Med (försiktig) optimism mot nytt år

Och det finns många anledningar att se med tillförsikt på nästa år. Jag tänker främst på det förestående godkännandet av flertalet vaccin i kampen mot corona och förhoppningen om en snar avmattning av pandemin liksom en hållbar ekonomisk återhämtning.

2021 är därtill ett jubileumsår för vår handelskammare. Vi fyller 70 och vill fira detta med er under året – naturligtvis i ett format som är anpassat till den aktuella situationen. Vi ser redan nu fram emot det, liksom att vi förhoppningsvis snart träffas eller hörs igen inom vårt nätverk.

Men nu önskar jag er en riktigt god jul – också å styrelsens och Tysk-Svenska Handelskammarens medarbetares vägnar – och en bra start på ett spännande nytt år!

 

Ralph-Georg Tischer
vd Tysk-Svenska Handelskammaren