Ralph-Georg Tischer. Foto: Birgit Walsh

Foto: Birgit Walsh

Foto: Lennart Durehed

Vd:s årsbrev 2022

2022-12-15

Handelskammarens vd Ralph-Georg Tischer sammanfattar det turbulenta året som gått, betonar vikten av att fortsätta vara optimistisk och lanserar både ett nytt strategiskt samarbete som handelskammaren ingått i och ett kraftigare innovationsforum.

Kära medlemmar och partner,  

optimismen som spirade före det här årtiondets början känns avlägsen. Istället upplever vi nu en global mix av sociala och ekonomiska utmaningar, men förhoppningsvis lyckas vi vända utvecklingen och så undvika ett förlorat decennium.   

Om man följer debatten låter det som om vi är fångade i en kraftig stormvind. Näringslivet har gigantiska utmaningar att hantera: den ryska invasionen av Ukraina och dess konsekvenser, drastiskt ökade energipriser, snabbt stigande räntor, hög inflation, vikande marknader, de enorma kostnaderna för energiomställningen, riskerna med att göra affärer i Kina och sist men inte minst den strukturella bristen på arbetskraft. Därtill kommer företagens alla övriga dagliga utmaningar i verksamheten. Ingen vet vad som väntar när stormen lagt sig. Dystra framtidsutsikter med andra ord?  

"Många företag går fortfarande bra och konsumenterna har ännu inte helt förlorat sin köplust. Recessionen som lurar runt hörnet i Sverige och Tyskland 2023 kan alltså bli betydligt mildare än förutspått."

När vi pratar med våra medlemsföretag verkar det som om den ökade osäkerheten gällande de ekonomiska utsikterna ännu inte fullt ut återspeglas i resultaträkningarna. Många företag går fortfarande bra och konsumenterna verkar ännu inte helt förlorat sin köplust. Recessionen som lurar runt hörnet i Sverige och Tyskland 2023 kan alltså bli betydligt mildare än förutspått. Låt oss därför vara optimistiska och reflektera över våra styrkor och möjligheter, vilka vi fortfarande kan nyttja och utveckla, även under förhållanden som dessa!  

Strategiskt partnerskap inom artificiell intelligens

Med detta sagt vänder vi blicken mot en av vår tids centrala framtidsfrågor: artificiell intelligens (AI). Vi har sett ett ökat intresse för AI hos våra medlemsföretag och nu ingått ett strategiskt partnerskap med acceleratorn och ekosystemet KI Park e.V. i Berlin. Målet är att gemensamt främja Tysklands och Sveriges innovationspartnerskap inom området artificiell intelligens.  

Med partnerskapet bryter vi som handelskammare ny mark, vilket vi gärna gör för att möta den ökande efterfrågan på strategiskt stöd i utvecklingen av affärslösningar med hjälp av AI. Tillsammans med KI Park kan vi nu ge våra medlemsföretag exklusiv tillgång till ny teknik, digital infrastruktur, expertnätverk, AI-talanger, ut- och fortbildning samt data och konkreta användningsfall. Vi tar oss an framtiden!  

Efter fem framgångsrika år med German Swedish Tech Forum presenterar vi dessutom ett nytt koncept. Från och med nu kommer vi att erbjuda medlemsföretagen som engagerar sig i innovationsforumet ett exklusivt program för att kunna driva sina frågor och projekt inom de innovativa teknikområden som är så centrala för våra två näringsliv.   

Skolprojektet Deutsch – Ditt Val!

Vårt skolprojekt Deutsch  Ditt val! (DDV) gick in i en ny omgång i början av detta läsår. Under de senaste fyra åren, också under coronapandemin, har vi gett ekonomiskt stöd till 135 svenska skolor för att främja projekt som rör det tyska språket, från studieresor till karriärdagar och inköp av undervisningsmaterial. I den senaste utlysningen som sträcker sig över tre skolår har vi valt ut fyra svenska DDV-partnerskolor för ett ännu mer intensivt samarbete utöver ren projektfinansiering:   

Voxnadalens Gymnasium i Edsbyn, Karlfeldtgymnasiet i Avesta, Falu Frigymnasium i Falun och Knut Hahn Gymnasium i Ronneby.   

Vi har fått mycket god respons från eleverna på detta initiativ. (Främmande) språk är nyckeln till (utländsk) framgång. Tack till er medlemmar för att ni stödjer projektet! 

Utblick 2023

Dessutom fortsätter kammaren som vanligt att verka på många olika områden som gynnar det tysk-svenska näringslivet: för medlemmarna, kunderna och den intresserade allmänheten. Alla är varmt välkomna!  

Det återstår att önska den nya svenska regeringen ett stort lycka till - inte bara när det gäller att hantera de inrikespolitiska utmaningarna, utan också de europeiska utmaningar som måste tas itu med när Sverige tar över EU-ordförandeskapet i början av 2023.  

Och bland alla de jubileer som kommer att firas 2023 vill jag särskilt uppmärksamma er på ett som i de avlägsna nordliga delarna av Sverige exemplifierar ett mycket framgångsrikt, nära, kreativt och vänskapligt samarbete mellan våra två länder: Under 50 år har fordonsindustrin genomfört vintertester i Arjeplog! Stort grattis!  

Handelskammarens medarbetare och styrelse vill tacka er alla, både medlemmar och partner, för ert stora stöd under 2022. Den fortsatta ökningen av antalet medlemsföretag, i skrivande stund drygt 1200, är ett imponerande bevis på hur värdefullt och användbart vårt tysk-svenska nätverk är för att bidra till ett blomstrande handelsutbyte mellan Sverige och Tyskland.   

Vi ser fram emot 2023 tillsammans med er!  

Ralph-Georg Tischer
vd Tysk-Svenska Handelskammaren