Foto: Markus Bachmann / Investa

Tysk-Svenska Handelskammaren ingår partnerskap med AI-acceleratorn KI Park Berlin

2022-11-25

Tysk-Svenska Handelskammaren, med säte i Stockholm, Göteborg och Malmö, inleder ett strategiskt samarbete med KI Park Berlin, en accelerator för artificiell intelligens (AI) i Tyskland. Syftet är att fördjupa innovationspartnerskapet mellan Tyskland och Sverige inom området AI. Det är första gången en bilateral handelskammare ingår ett sådant partnerskap, som ger dess medlemsföretag tillgång till ett europeiskt AI-ekosystem.

Det strategiska partnerskapet mellan Tysk-Svenska Handelskammaren och KI Park Berlin ska driva på näringslivets och forskningens innovationssamarbete mellan Tyskland och Sverige inom området artificiell intelligens (AI). Med överenskommelsen tar handelskammaren plats i styrelsen för KI Park e.V.

Partnerskapet är ett svar på det ökade behovet från svenska och tyska företag liksom från forskningen att få kontakter och utbyte över landsgränserna inom AI. Avsikten är att stödja kunskaps- och tekniköverföring samt att förbättra ramvillkoren för innovativa AI-projekt mellan länderna.

Samarbetet ger Tysk-Svenska Handelskammaren och dess medlemsföretag tillgång till innovativa nystartade AI-företag, aktuell spetsforskning, högpresterande infrastrukturer (exempelvis kvantdatorer och expertnätverk), utbildningsmöjligheter samt data och konkreta tillämpningar. Samtidigt drar KI Park nytta av handelskammarens nära affärsrelationer med näringslivsrepresentanter och företag av olika storlekar inom en rad sektorer i både Sverige och i Tyskland.

– Jag är övertygad om att vi behöver den här typen av partnerskap för att Europa ska nå en ledande position inom AI till 2030.

"AI är en branschöverskridande nyckelteknologi för att kunna vässa konkurrenskraften i det tyska, svenska och europeiska näringslivet."

AI är en branschöverskridande nyckelteknologi för att kunna vässa konkurrenskraften i det tyska, svenska och europeiska näringslivet. Det saknas dock fortfarande uthålliga och effektiva plattformar för att gemensamt kunna utveckla dessa framtidslösningar. Med rätt strukturer, nätverk och kompetens skapar KI Park och Tysk-Svenska Handelskammaren de nödvändiga förutsättningarna för att omsätta ny teknik i marknadsmässiga tillämpningar, säger Sabina Jeschke, styrelseordförande för KI Park e.V.

"Vi är den första bilaterala handelskammaren som ingår ett långsiktigt partnermedlemskap i ett europeiskt ekosystem för artificiell intelligens."

Sverige kännetecknas av en hög innovationsdynamik och Tyskland har en av världens största industrisektorer, vilket gör att länderna kompletterar varandra perfekt enligt handelskammarens vd Ralph-Georg Tischer:

– Genom att engagera oss i KI Park får vi en erkänd partner och idealisk hävstång för påskynda utvecklingen inom AI, som är så viktigt för näringslivets konkurrenskraft. Vi är den första bilaterala handelskammaren som ingår ett långsiktigt partnermedlemskap i ett europeiskt ekosystem för artificiell intelligens, vilket kommer gynna våra medlemsföretag och deras strategiska fokus på AI. Det är ett sant pionjärprojekt i detta avseende.

KI Park har etablerade format som kommer spela en central roll i utbytet, exempelvis Innovation Challenges (innovationstävlingar) för att identifiera disruptiva idéer, format för kunskapsdelning för att dra nytta av AI-samhällets kompetens samt konsortier av välkända företag och organisationer i syfte att genomföra pilotprojekt i nätverket.

Genom partnerskapet stärker Tysk-Svenska Handelskammaren ytterligare sitt erbjudande till medlemmarna och stärker sitt nätverk inom AI och nyskapande ekosystem. För KI Park är samarbetet det första strategiska partnerskapet med en utländsk företagsorganisation och blir en viktig partner vid en eventuell expansion till Sverige.

Tysk-Svenska Handelskammaren

Tysk-Svenska Handelskammaren grundades 1951 av det tyska och svenska näringslivet. Det är den enda bilaterala näringslivsorganisationen för Tyskland och Sverige och har över 1 200 medlemsföretag, allt från stora börsnoterade bolag till innovativa tillväxtföretag. Verksamheten drivs som ideell organisation, självfinansierad och utan direkt statligt stöd. Med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg ger de runt 60 anställda råd och operativt stöd till tyska och svenska företag som vill expandera sin verksamhet på den andra marknaden. Tjänsterna sträcker sig från etableringsstöd och marknadsrådgivning till skatt och juridik. Som en del av det tyska handelskammarnätverket i utlandet (AHK) och de 79 regionala industri- och handelskamrarna (IHK) i Tyskland är Tysk-Svenska handelskammaren väl förankrad i det tyska näringslivet.

KI Park e.V.

Som en sammanslutning av forskningsinstitutioner, startups, scaleups, etablerade företag, kapitalgivare samt sociala och politiska aktörer engagerar sig KI Park i AI-frågor som måste påskyndas avsevärt för att Tyskland och Europa ska kunna bli tekniskt ledande år 2030. KI Park erbjuder sina medlemmar en plattform där de aktivt kan ta initiativ till egna bransch- och organisationsövergripande projekt. Föreningen ger sina medlemmar möjlighet att dela med sig av kunskap, utveckla idéer och hitta lämplig AI-teknik för individuella utmaningar. KI Park erbjuder tillgång till know-how, toppmodern teknik och ett brett nätverk av grundare, AI-experter och forskare, med ett tydligt fokus på den AI-teknik som kommer att forma industrins och samhällets framtid, som maskininlärning på kvantnivå, syntetisk data eller NLP.