Olaf Scholz Annalena Barebock Armin Laschet

De tre möjliga förbundskanslerna Olaf Scholz, Annalena Baerbock och Armin Laschet.

Foto: Bundesfinanzministerium/Die Grünen/CDU/Unsplash

Vad önskar sig svenska företag av nästa tyska regering?

2021-09-23

Tysk-Svenska Handelskammaren frågade några svenska medlemsföretag med affärsintressen i Tyskland hur önskelistan till nästa tyska regering ser ut. Så här svarade de.

Tyskland är Sveriges största handelspartner och omvänt är Sverige en lika viktig handelspartner för Tyskland som Japan är – och då tillhör Japan världens fyra största ekonomier tillsammans med USA, Kina och Tyskland. Tyskt och svenskt näringsliv är sammanflätade med viktiga industrier såsom fordon, maskiner, elektronik och råvarutillverkning.

Så vad är viktigast ur ett svensk-tyskt perspektiv?

Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, en av de ledande bankerna i norra Europa med betydande verksamhet i Tyskland:

"Det är viktigt att Tysklands nästa regering bidrar till att EU dels fortsätter resan mot ökad digitalise­ring, dels bejakar den pågående industriella revolutionen i positiv och konstruktiv konkurrens med länder som USA och Kina, dels jobbar målmedvetet för att EU ska klara sina klimatmål. Handelspolitik och geopolitiska frågor har uppvisat alltmer komplexa kopplingar.

Den nya politiska ledningen i Berlin kan förhoppningsvis bidra till att Tyskland – och EU – undviker en sammansmältning av kommersiella och politiska intressen och att EU inte tar steg mot en strategisk autonomi med minskad handel med länder och företag utanför EU. Framåtriktad förutsägbar ekonomisk politik kan bidra till att underlät­ta be­slutsfattande för företag och hushåll i och utanför Tyskland. Det ger en högre ekonomisk tillväxt."
 

Henrik Gustafsson, manager public affairs på Scania som ingår i Traton-koncernen:

"Vi ser mycket positivt på det offentliga stödet till både ellastbilar och laddinfrastruktur i Tyskland. Även investeringarna i elvägar är viktiga för oss på Scania som vill driva skiftet mot ett hållbart transportsystem och antagit egna vetenskapligt baserade klimatmål. Det händer bra saker även i Sverige kring laddinfrastruktur och ellastbilar men Tyskland ligger ett steg före. Man fattar beslut snabbt och har en stark finansiering för omställningen till elektrifierade tunga transporter. Vi hoppas att stödet till laddinfrastruktur och ellastbilar blir kvar även efter valet i Tyskland."
 

Johan Beckmann, global försäljnings- och marknadschef för Binogi AB som erbjuder digitala läromedel med dotterbolag i Tyskland:

"Under pandemin påverkades den tyska utbildningen i hög grad när skolor stängdes och undervisningen måste ske på nya sätt. I vissa länder gick övergången till digitalt stödd utbildning snabbt och smidigt men i Tyskland var skolorna i allmänhet inte digitaliserade, vilket förvärrade situationen.

Den federala ministern för utbildning och forskning, Anja Karliczek, har sagt att minst 25 procent av grundskoleeleverna har inlärningsluckor på grund av pandemisituationen, och den tyska regeringen spenderar nu 2 miljarder euro för att täppa till dessa inlärningsluckor. Vi på Binogi är stolta över att kunna erbjuda en del av lösningen på detta problem, men det kräver att skolorna, lärarna och eleverna kan få tillgång till sitt lärande online. De tyska skolorna måste digitaliseras!

Den nya tyska regeringen måste fortsätta att bygga upp en ordentlig infrastruktur, såsom wifi, och göra det lättare att få tillgång till och använda nuvarande finansieringen, som Digitalpakt. Samtidigt måste det till finansiering för innehåll och funktionalitet så att tyska skolor kan få nytta av sin digitala infrastruktur."
 

Patrik Larm, Tysklandschef för Scrive som tillhandahåller lösningar för elektroniska signaturer:

"Vi hoppas på att arbetet med att påskynda digitaliseringen kan fortsätta samt att man från tysk sida överväger att lätta på regelverken kring elektronisk signering och elektronisk identitet. Detta för att harmonisera och efterlikna övriga EU i större utsträckning, men även underlätta för bolagen givet de nya förutsättningarna, med exempelvis avsaknad av fysiska möten."

 

Nils Lekeberg, vd och grundare till Enjay AB, ett miljöteknikföretag som möjliggör energiåtervinning inom besvärliga områden, såsom restaurangventilation:

"Som greentech-företag är vårt fokus på frågor som driver omställningen mot nollutsläpp och vi konstaterar att den nuvarande regeringen tagit många långtgående och modiga beslut. Förhoppningen är att den nya regeringen fortsätter på den inslagna vägen och nyttjar det momentum som skapats, både för tysk miljö i allmänhet och för alla de nya företag som växer fram i spåren av aktivt arbete mot nollutsläpp.

För oss handlar det om fortsatt fokus på tyska Energiewende med handfasta insatser som ser till att energieffektivisering används som en garant för att möjliggöra omställningen mot ett elektrifierat energisystem. Nuvarande regering har bland annat via sitt samarbete med DENEFF* visat en tydlig förståelse för vilken viktig roll samspelet mellan energieffektivisering och elektrifiering spelar i jakten på slutmålet att nå nollutsläpp. Även om vi i nuläget är långt ifrån det slutmålet, finns det inga genvägar, effektivisering och elektrifiering måste på plats och den ena klarar sig inte utan den andra."

* DENEFF = ett oberoende branschöverskridande nätverk av ledande företag inom den tyska energisektorn.