Collage som visar en glad flicka med hörlurar och några tyska skyltar som t.ex. hänvisar till ett universitet

Skolor får miljoner för satsning på tyska – växande behov av språkkunskaper i näringslivet

2021-09-06

Tysk-Svenska Handelskammarens initiativ för att främja det tyska språket i svenska skolor är inne på sitt tredje år. Det innebär att nu totalt 125 skolor runt om i Sverige tilldelats medel för att finansiera och stötta särskilda satsningar på tyska språket genom initiativet Deutsch – Ditt val!. Drygt 4,5 miljoner kronor har delats ut till svenska skolor från norr till söder sedan 2018. Behovet av språkkunskaper växer i näringslivet.

När allt färre svenska elever läser tyska i skolan bromsar det svenska företags framtidsutsikter på Europas största marknad, vilket oroar Tysk-Svenska Handelskammaren. För att vända den nedåtgående trenden för tyskan i Sverige och stärka undervisningen initierade Tysk-Svenska Handelskammaren på uppdrag av sina tyska och svenska medlemsföretag för tre år sedan språkfrämjarprojektet Deutsch – Ditt val! tillsammans med tyska partner.

Språkets betydelse för bättre förståelse för varandra och för ett framgångsrikt utbyte inom näringslivet har också varit en hjärtefråga för Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, som i dagarna kommer till Sverige för ett statsbesök.

"Det är glädjande att det finns tecken på att intresset för att läsa tyska ökar i många svenska skolor."

– Vår satsning på språket är långsiktig och fortsätter eftersom behovet av tyska språkkunskaper i det globala näringslivet växer. Därför är det nu glädjande att det finns tecken på att intresset för att läsa tyska ökar i många svenska skolor, säger Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren som representerar det tysk-svenska näringslivet som enda bilaterala näringslivsorganisation för de båda länderna.

Initiativet stöttar långsiktiga satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor och riktar sig till elever över hela landet. Hittills har totalt 4,5 miljoner kronor fördelats över en treårsperiod. Även Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden har gått in med pengar.

Urvalet av skolorna har gjorts av representanter från Tysk-Svenska Handelskammaren, Tyska Ambassaden Stockholm, Goethe-Institut Schweden samt Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Totalt har nu 125 enskilda skolor medverkat i Deutsch – Ditt val! sedan initiativet startade 2018.

Satsningen ger effekt

Många skolor vittnar om att satsningarna ger effekt enligt Tysk-Svenska Handelskammarens uppgifter. Bland projekten som fått stipendium sedan starten finns karriärdagar, studieresor, skolutbytesprojekt, elevambassadörer, nytt material, filmer, språk- och lästävlingar samt olika evenemang med Tysklandsfokus.

Exempelvis organiserade Torsviks skola på Lidingö en studieresa till Berlin 2019. Eleverna kunde dela med sig av sina positiva erfarenheter och upplevelser från Tyskland – en entusiasm som spreds på skolan och resulterade i att antalet som valde tyska inför årskurs sex fördubblades.

Liknande positiva tongångar hörs från exempelvis Torvallaskolan i Östersunds kommun. Efter en resa till Stockholms ”tyska” kvarter och inköp av nytt undervisningsmaterial med hjälp av stipendiet har antalet elever som läser tyska på skolan fått en rejäl skjuts.

Särskilda omständigheter under pandemin

Under pandemiåret 2020 pausades initiativet och återupptogs 2021 med krav på att skolornas idéförslag var coronaanpassade. Skolresor är populära projekt men har inte kunnat planeras.

– Projekten som lämnats in under detta speciella år har visat på tysklärarnas och elevernas kreativitet och engagemang. Särskilt glädjande är att många projekt uppmuntrar samarbete mellan olika årskurser och flera skolor i kommunen, säger Anna Jarmuth, projektledare på Tysk-Svenska Handelskammaren.