deutsch ditt val, deutsch macht spass, tyska, språk

Under våren besökte Tysk-Svenska Handelskammaren flera skolor som medverkar i projektet.

vasaskolan gävle, deutsch ditt val, tyska

Vasaskolan i Gävle är en av skolorna som deltar i Deutsch – Ditt val!

falu frigymnasium, deutsch ditt val, tyska, språk

Elever från Falu Frigymnasium diskuterar med projektledare Aino Weber.

Nya skolor får dela på 1,5 miljoner kronor för satsning på tyska språket

2019-09-25

Nu är andra läsåret för att stärka undervisningen i tyska vid svenska skolor i full gång. Ytterligare 63 skolor har fått dela på 1,5 miljoner kronor genom initiativet Deutsch – Ditt val! som Tysk-Svenska Handelskammaren driver tillsammans med Tyska Ambassaden. Pengarna går till aktiviteter som ska öka intresset för språket bland eleverna. Även Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden har gått in med pengar.

Intresset var åter stort när Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden före sommaren öppnade den andra utlysningen för skolor som vill satsa på sin undervisning i tyska. Totalt 77 skolor ansökte och 63 av dessa får nu dela på de 1,5 miljoner kronor som handelskammaren, i år även med bidrag från Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda Fonden, ställer till förfogande läsåret 2019/20.

Detta innebär att 116 olika skolor nu medverkat i Deutsch – Ditt val! sedan starten förra året. Målet med initiativet är att göra breda insatser för tyskan, fördelat över hela Sverige.

Satsningen börjar ge effekt på återväxten

Redan efter ett år med Deutsch – Ditt val! berättar många skolor att de ser effekt på återväxten. Torsviks skola på Lidingö var en av skolorna som fick medel som delvis finansierade en resa till Berlin för skolans niondeklassare. Entusiasmen kring tyska språket har nu spridit sig på skolan och resulterat i att antalet som valt tyska inför årskurs sex fördubblats från 17 till 35 elever. Liknande resultat har Tysk-Svenska Handelskammaren kunnat se på andra skolor. På Internationella Engelska Skolan i Sundsvall agerade eleverna i nian elevambassadörer för tyskan i samtal med elever och föräldrar i årskurs fem och på Orsaskolan valde mer än 50 procent av de kommande sjätteklassarna tyska inför detta läsår.

För Deutsch – Ditt val! läsåret 2019/20 har fokus lagts på att projekten som skolorna genomför ska ha en hållbar verkan även för framtida elever på skolan och i regionen. Exempel på det är uppstart av nya utbytesprojekt med tyska skolor, införande av system med elevambassadörer som kan värva för tyskan i lägre klasser samt projekt där näringslivet knyts till undervisningen genom skol- respektive företagsbesök för att visa nyttan av tyskakunskaperna.

– Det är värdefullt att vi genom Deutsch – Ditt val! ger elever och lärare möjlighet att komma ut och möta verkligheten och skapa band med näringslivet och andra organisationer som de kan bygga vidare på framöver. Dessa nätverk kan skapa synergier för både elever, skolor och företag, säger Staffan Bohman, styrelseordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Språkarbetet viktigt för handelsrelationerna

Anna Prinz, Tysklands nytillträdda ambassadör i Sverige, gläds åt aktiviteten inom detta språkfrämjarprojekt ute i skolorna som kompletterar det som erbjuds av Goethe-institutet och tyska utrikesdepartementets initiativ för partnerskolor (PASCH).

– De lärare och elever som ansökt visar vilket engagemang och vilken idérikedom som finns på svenska skolor. Vi ser stor potential i projekt som innehåller flera olika strategiska insatser för att kommande elever ska få upp ögonen för tyskan. Tysk-Svenska Handelskammarens initiativ för att främja tyska språket understryker att språkarbetet är av fundamental vikt också för våra handelsrelationer, säger Anna Prinz.

Nu har ett nytt läsår börjat med studiebesök, utbyten, Tysklandsresor och en mängd olika specialprojekt på skolorna. Totalt kommer Tysk-Svenska Handelskammaren att betala ut nära fem miljoner kronor till svenska skolor under en treårsperiod.

Kontakt

Aino Weber

Member Services | Avdelningschef

Telefon

+46-8-665 18 61

Kontakt

Malin Johansson

Communication & Member Services | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 64