Några elever sitter runt ett bord och diskuterar en skoluppgift tillsammans med en lärare.

Tredje utlysningsrundan för att främja tyska språket

2021-05-04

För att vända trenden att allt färre svenska elever läser tyska stöttar Tysk-Svenska Handelskammaren i samarbete med Tyska Ambassaden Stockholm särskilda och långsiktiga satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor genom initiativet Deutsch – Ditt val! Nu pågår den tredje utlysningsrundan och skolor runt om i landet kan söka medel för nästa läsår. Totalt kommer 1,5 miljoner kronor att delas ut för kommande läsår.

De första två omgångarna av Deutsch – Ditt val! var en succé. På grund av coronapandemin pausades projektet under förra året. För läsåret 2021/22 kommer Tysk-Svenska Handelskammaren att betala ut 1,5 miljoner kronor till grund- och gymnasieskolor som vill satsa på tyskan genom särskilda projekt. En förutsättning är att projekten är anpassade till den rådande situationen och möjliga att genomföra oavsett pandemiläge.

I utlysningen läggs extra stor vikt vid att stötta idéer och projekt som hållbart och långsiktigt kan bidra till att fler elever läser tyska. Det kan till exempel handla om att bygga upp eller vidareutveckla utbytesprogram (även digitala utbyten), vidareutbildning av tyskalärare, införskaffning av läromedel, digitala licenser, material till klassrummet eller att utveckla skolans kulturella utbud. Det kan också handla om att stärka samarbetet med det lokala näringslivet med koppling till Tyskland eller särskilda insatser för att påverka språkvalet i lägre klasser.

Tyska språket viktigt för svensk export

Bakgrunden till initiativet Deutsch – Ditt val! är målet att vända den nedåtgående trenden för tyska språket i skolan. När allt färre svenska elever läser tyska hindrar det svenska företags expansionschanser på Europas största marknad.

– Vi är mycket glada över att projektet drar i gång igen, Deutsch – Ditt val! är en hjärtefråga för Tysk-Svenska Handelskammaren. Att döma av reaktionerna som strömmat in till oss den senaste veckan har tyskalärarna verkligen längtat efter att åter kunna skicka in kreativa projekt. Vi ser fram emot alla spännande ansökningar, säger projektledaren Anna Jarmuth.

Utlysningen är öppen för ansökningar till och med den 5 juli 2021.

All information om förutsättningar och ansökan hittar du här.