Blå vägg, skuggor och texten: Corona och den tyska ekonomin. Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren"

Tyskland väntar på det magiska incidenstalet

2021-02-17

Tyskland planerar att lätta successivt på rådande restriktioner med tydlig prioritering av skolväsendet. En förutsättning för att öppna upp samhället igen är dock att nå incidenstalet 35. Hubert Fromlet ger en lägesbild av restriktionerna och kommenterar den politiska debatten kring incidenstalet.  

De coronabetingade nedstängningarna i Tyskland är för närvarande omfattande. De avser – antingen som förbud eller rekommendationer – bland annat vistelser utomhus, (gränsöverskridande) resor, restaurangbesök, hotellövernattningar och fysiska inköp. Alla dessa restriktioner oroar viktiga delar av näringslivet, inte minst företag som säljer hushållsnära tjänster och sådana som är beroende av gränsöverskridande lastbilstrafik såsom bilindustrin.

Inskränkningar som avser hela Förbundsrepubliken ska denna gång gälla till den 7 mars. Nya utvärderingar och beslut är planerade den 3 mars. Kom ihåg att inte allt styrs från Berlin utan att de olika delstaterna har sina egna ansvarsområden! Det förekommer till exempel skillnader mellan Baden-Württemberg och Niedersachsen eller mellan Niedersachsen och NRW.

Också skolfrågor ligger på delstatsnivå men med just nu mycket varierande regler för de 16 delstaterna. Som konsekvens av brett förankrad kritik från forskning och praxis planeras dock på bred front att gradvis hålla förskolor (”Kitas”) och skolor mer öppna. Det råder en allmän insikt om att läroplaner börjar halka efter till följd av all digital undervisning. Samtidigt kvarstår rädslan för en tredje coronavåg, så även hos förbundskansler Merkel. En eventuell tredje våg utgör säkerligen en icke negligerbar konjunkturrisk. Denna risk är givetvis också en konsekvens av hur andra europeiska länder lyckas med sin kamp mot covid-19.

Corona och incidenstalet

Statistiken visar att den tyska incidensen för nya coronainfektioner gått ned betydligt under de senaste två månaderna. Målsättningen för Tyskland är att pressa ned den så kallade incidensen (nyinfektioner per 100 000 invånare som rullande 7-dagars genomsnitt) från för närvarande något under 60 (i Sverige något över 200) till stabila 35.

Här finns den magiska siffran för ett successivt och mer offensivt öppnande av hela det tyska samhället. Märkligt nog avvisas dock detta siffermässiga mål av den nya CDU-ordföranden Armin Laschet. Han går med denna positionering till och med i clinch med förbundskansler Merkel och indirekt också med Bayerns ministerpresident Markus Söder som också sägs ha ambitioner på posten som förbundskansler. Tilläggas kan också att de tyska delstaterna för närvarande uppvisar starkt varierande incidenssiffror, vilket framgår av följande uppställning.

Användbara konjunkturindikatorer

När det gäller ekonomin är BNP-siffror, BNP-prognoser och dylikt inte längre lika viktiga verktyg. Andra instrument som till exempel infektionsstatistik för corona, statistik för vaccinationer samt ekonomiska stämningsbarometrar såsom indextal från Ifo-institutet, ZEW, GfK, inköpschefer och möjligen också avseende orderingången (enligt Destatis) ger en bättre vägledning om läget i ekonomin.

Det är ett lätt uppmuntrande tecken att ZEW:s barometer för konjunkturförväntningarna i februari stigit markant till 71,2. Det är 9,4 punkter högre än i januari. Även innevarande månads mycket begränsade tillbakagång av dagsläget borde kunna tolkas med försiktig lättnad.  

All annan statistik och prognosinformation utkommer helt enkelt med för stor fördröjning i dagens snabbföränderliga coronavärld. Samtidigt (re-)agerar börsen numera ofta mycket snabbt och utgör därför inte längre någon tidig och relativt tillförlitlig indikator (”leading indicator”) för konjunkturvändpunkter.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren