Blå vägg, skuggor och texten: Corona och den tyska ekonomin. Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren"

Tyska konjunkturpaketets effektivitet hänger på coronautvecklingen

2020-06-04

Igår kväll presenterade den stora koalitionen i Tyskland ett konjunkturpaket i storleksordningen 130 miljarder euro för 2020-2021. Innehållet kan givetvis diskuteras – precis som fallet är vid varje konjunkturpaket.

 57 olika åtgärder har tagits upp i regeringens nya stödprogram mot de ekonomiska coronaskadorna. Totalt sett präglas konjunkturpaketet av en tydlig social profil (tillfällig momssänkning under andra halvåret 2020 värd 20 miljarder euro och engångsutbetalning på 300 euro per barn). Tydliga miljövänliga inslag avseende strömproduktionen finns också liksom ytterligare 25 miljarder euro till särskilt coronadrabbade företag. Noterbar är även den stora nya budgeten för framtidsinvesteringar: upp mot 50 miljarder euro, i synnerhet avsedd för satsningar på elbilar och nya laddningsstationer.

Rätt timing för konjunkturpaketet?

Jag har tidigare diskuterat olika alternativa konjunkturförlopp i spåren av coronakrisen. Främst framförde jag tänkbara alternativ som liknar ett V, U eller L. Kanske vill jag idag tillägga alternativet som liknar ett avbockningstecken, det vill säga snabbt ner men långsammare upp än vid V-varianten.

Vid alternativen V och snabbt ned och långsamt upp skulle timingen för det nya konjunkturpaketet framstå som helt rätt. Vid ett U-förlopp däremot skulle införandet av konjunkturpaketet kanske vara något tidigt. Vid ett L-utseende skulle troligen en del avsedda positiva effekter rinna ut i sanden. Den framtidsorienterade och miljövänliga delen av stödpaketet skulle dock lindra eventuella brister i själva timingen. Bra är framför allt blandningen av kortsiktig efterfrågestimulans och den mer långsiktiga utbudspolitiska ansatsen - en strategi som också skulle passa Sverige vid ett eventuellt kommande större tillväxtpaket. 

Alles inalles bedömer jag det nya tyska konjunkturpaket som relativt balanserat.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren