Nytt upplägg! Partnerskap inom ramen för det accelererade German Swedish Tech Forum

2023-01-31

Tysk-Svenska Handelskammaren initierade 2017 plattformen German Swedish Tech Forum i syfte att öka det innovationsskapande samarbetet mellan tyska och svenska företag. Efter aktivitetsintensiva fem år tar vi nu German Swedish Tech Forum till en ny nivå.

Med start 2023 bjuder vi nu in utvalda företag med hög innovationskraft att bli samarbetspartner i ett accelererat German Swedish Tech Forum (GSTF). Syftet är att tillsammans med våra partner identifiera teknik- och innovationsfrågor inklusive dess mjöliga lösningsansatser som via forumet lyfts via relevanta aktivitetsformat och mediekanaler samt att skapa ett effektivt nätverk mellan näringsliv, forskning och politik. 

Under året kommer vi genomföra en rad evenemang där tyska och svenska beslutsfattare och inflytelserika representanter från flertalet samhällsinstanser kan träffas och diskutera aktuella ämnen, dela kunskap och presentera best practices. Då inte minst AI:s roll för en påskyndad problemlösning inom näringslivet är betydande kommer det tyska AI-nätverket “KI Park i Berlin”, som Tysk-Svenska Handelskammaren ingått ett nytt strategiskt partnerskap med, involveras som expertinstans inom detta ämnesövergripande område.

En parallell kommunikationskampanj via GSTF som neutralt språkrör kommer att skapa synlighet för involverade partner, ge tyngd i sakfrågor och påverka viktiga nyckelpersoner i både Sverige och Tyskland.

Centralt är också att ge möjligheter till nätverksbyggande. Målet är att initiera och fördjupa konkreta innovationssamarbeten mellan företag och organisationer i våra två länder.

Uppstart genom aktiviteter och kommunikation under mars 2023.

Vill du att det företag du representerar ska synas via German Swedish Tech Forum? Kontakta oss!

 

Kontakt

Corinna Hauber

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-40-30 49 44