Stefan Farestam, Mats Berggren, Gustav Aspengren och Johan Sellström sitter runt ett bord och skakar hand.

Stefan Farestam, Mats Berggren, Gustav Aspengren och Johan Sellström.

Blockkedjeteknik länkar samman hälsodata

Det tyska läkemedels- och kemiföretaget Merck har inlett ett innovationssamarbete med svenska Carechain för att utveckla en lösning inom digital hälsa som bygger på så kallad blockkedjeteknik. Med den nya lösningen ska information från flera olika datakällor kunna kombineras till nya, smarta applikationer.

Blockkedjetekniken betraktas av många som en helt ny generation av internet. Alla de isolerade öar av information som idag finns på nätet kan tack vare krypteringstekniken kopplas samman och interagera på ett nytt, säkert sätt.

Hittills har tekniken mest kommit till användning inom ekonomi och finans med kryptovalutan bitcoin som ett av de mest kända exemplen. Men nu håller den i rask takt på att få genomslag även inom andra områden, som till exempel digital hälsa.

– Varje individ har en mängd hälsodata som är utspridd på flera olika ställen. Med den nya tekniken kan informationen sammanföras och ligga till grund för helt nya tekniska lösningar, säger Mats Berggren som är Digital Lead och ansvarig för Mercks innovationslabb M-Digital i Stockholm som etablerades i början av 2017.

Sverige bas för digitaliseringssatsning

Det globala läkemedels- och kemiföretaget Merck, som 2018 firar 350-årsjubileum, har i alla tider satsat hårt på innovation och försöker nu hitta nya affärsmöjligheter inom digitalisering med life science som ett av de mest prioriterade områdena.

– Vårt jubileum är ett bra tillfälle för en djupare framåtblick inom vetenskap och teknik. Sambandet mellan hälso- och sjukvård och digitalisering ser vi som särskilt intressant för att kunna utveckla nya banbrytande tjänster. Blockkedjetekniken har definitivt stora utvecklingsmöjligheter utanför finansområdet, kommenterar Dr. Ulrich Betz, vice vd på Innovation & Entrepreneurship Incubator på Merck i Tyskland.

Att Merck valt Sverige som bas för sin satsning på digital hälsa genom innovationslabbet M-Digital var ingen tillfällighet, menar Gustav Aspengren, nordisk IT-chef på Merck.

– Sverige är unikt och tillhör de främsta länderna i världen inom digital information. Per capita har vi flest teknikbolag som värderas till över en miljard som till exempel Spotify, Skype och Klarna. Det finns en kompetens i världsklass som finns all anledning att tillvarata.

Partnerskap med innovativa startups

För att snabba upp innovationsprocessen och förkorta tid till marknad har Merck utvecklat en arbetsmodell som bygger på partnerskap med innovativa startupbolag som till exempel Carechain. Företaget bildades förra året av Stefan Farestam och Johan Sellström, båda med flera decenniers erfarenhet av internetbranschen.

I samarbete med M-Digital håller nu Carechain på att bygga en plattform för att kunna sammanföra hälsodata från individen och med den som grund utveckla nya tekniska lösningar. Hemligheten ligger i blockkedjetekniken som gör det möjligt att överföra krypterad hälsodata med samma höga säkerhet som till exempel information från internetbanken.

– Problemet idag är att det finns massor av hälsodata, men att den fastnar i olika system – allt från mobilappar till sjukhusjournaler. Genom att låta data från olika ställen interagera öppnas möjligheter till nya typer av lösningar. Utvecklingen i samhället går mot att driva individen mot mer förebyggande hälsovård och genom att organisera hälsodata från olika håll ser vi stora möjligheter att skapa system som blir beteendeförändrande och motiverande för individen att ta bättre hand om sig själv, säger Stefan Farestam.

Målet för Carechain är att kunna presentera en första prototyp av plattformen senare under 2018.

– Informationen finns redan. Med hjälp av blockkedjetekniken kan den sammanföras och utbytas på ett säkert och förtroendeingivande sätt, utan att individens integritet går förlorad, förklarar Stefan Farestam.