Två SKF-anställda styr en robot i företagets nya automatiserade fabrik

SKF:s helautomatiska produktionslinje i Göteborg invigdes våren 2017.

Foto: SKF

En innering till ett rullager på ett löpande band i SKF:s nya automatiserade fabrik

I december arrangerade Tysk-Svenska Handelskammaren ett studiebesök i fabriken.

Foto: SKF

En grupp människor står kring en kullagermodell på SKF:s fabrik i Göteborg

En grupp medlemmar fick en guidad tur i anläggningen.

Foto: Tysk-Svenska Handelskammaren

Alrik Danielson

SKF:s vd Alrik Danielson hälsade deltagarna välkommen.

Foto: Tysk-Svenska Handelskammaren

Erik Lundén från Siemens håller föredrag hos SKF

Erik Lundén berättade om Siemens lösningar för industri 4.0.

Foto: Tysk-Svenska Handelskammaren

SKF:s nya industri 4.0-fabrik sänker kostnaderna och ökar flexibiliteten

2018-01-15

Med en helt ny automatiserad fabrik för tillverkning av sfäriska rullager har industrijätten SKF tagit steget in i det som brukar kallas industri 4.0.

– Många pratar om den fjärde industriella revolutionen. Men på SKF är den redan verklighet, säger vd Alrik Danielson.

Den nya helautomatiska produktionslinjen, som installerats i SKF:s fabrik i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg, invigdes våren 2017 till en kostnad av omkring 190 miljoner kronor. I projektet har även Siemens, Ericsson och Chalmers deltagit.

Automatiseringen innebär bland annat att fyra produktionslinor reducerats till två och att personalstyrkan minskat med 80 procent för att istället ersättas med ett antal robotceller och självkörande truckar. Allt manuellt arbete är borta, inklusive den känsliga slutmonteringen av rullagren som tidigare utfördes för hand.

– Robotar har använts även tidigare. Men det nya i den fjärde industriella revolutionen är att allt är uppkopplat. Målet är att hela värdekedjan – ända från underleverantör ut till kund – ska integreras för att få ännu större möjligheter att erbjuda rätt produkt med rätt kvalitet till rätt pris, understryker Alrik Danielson.

Produktion kan flyttas tillbaka till Sverige

Industrin har i alla tider strävat efter att rationalisera tillverkningen för att reducera kostnaderna. Ändå har det inte hänt så mycket under de senaste 70 åren, menar han.

– Enda vägen har varit massproduktion i stora serier. Det nya med digitaliseringen är att vi nu kan kombinera flexibilitet med låg kostnad. Produkter kan tillverkas i korta serier och skräddarsys efter kundernas specifika önskemål och till ett konkurrenskraftigt pris, säger han.

Den flexibilitet och kostnadseffektivitet som digitaliseringen innebär gör också att det blir möjligt att ta tillbaka produktion till Sverige som tidigare gått förlorad till andra regioner i världen.

– I takt med att produktionskostnaden sjunker blir istället andra faktorer som till exempel relationen till kunden och logistiken än viktigare, konstaterar Alrik Danielson.

Höga krav på kompetensutveckling

Men samtidigt innebär digitaliseringen också stora utmaningar för en industrijätte som SKF.

– Digitaliseringen kräver ny kompetens. Vissa jobb kommer att försvinna medan andra kommer till, vilket ställer höga krav på kompetensutveckling av våra medarbetare, säger han.

Digitalisering är nu den fråga som står högst på SKF:s agenda och planen är att applicera samma koncept i övriga anläggningar – både i Sverige och utomlands. Först på tur står fabriken i tyska Schweinfurt där liknande investeringar kommer att genomföras under 2018.

SKF är en av världens ledande tillverkare av lager och tätningar. Företaget har drygt 45 000 anställda och finns representerat i över 130 länder med egna säljbolag samt tillverkningsenheter i 24 länder.