Information till våra medlemmar och kunder gällande covid-19 (coronavirus)

2020-06-22

Senast uppdaterad: 2020-06-22, första version: 2020-03-13

Med anledning av covid-19 (coronavirus) har vi nedan sammanställt viktig information om vad som gäller i Tyskland och vilken typ av statligt stöd företag kan få del av. Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor. Vid frågor tveka inte att kontakta vårt coronakristeam: corona@handelskammer.se.

Generella regler

Från och med 23 mars infördes omfattande åtgärder som syftade till att stoppa den okontrollerade ökningen av antalet smittade i Tyskland. Regeringen har stegvis beslutat om lättnader för att åter öppna upp samhället. För hela Tyskland gäller nu:

 • Reglerna för hygien och avstånd på minst 1,5 meter till varandra gäller fortsatt.
 • Alla medborgare uppmanas därtill att begränsa antalet sociala kontakter och helst hålla sig till dessa. Antalet nära och långvariga kontakter ska vara så få som möjligt. Möten med andra ska med fördel äga rum utomhus. 
 • Samtliga affärer får åter ha öppet.
 • Alla större evenemang är inställda fram till 31 oktober. 

Genomförandet av direktiven är förbundsländernas ansvar, varför viss variation förekommer mellan dessa. I vilken utsträckning lättnader genomförs beror på den regionala utvecklingen av smittspridningen. Förbundsländerna fattar självständigt beslut om:

 • En pågående stegvis öppning av restauranger, barer, hotell, gym, simhallar, frisörer och liknande inrättningar.
 • Krav på att bära ansiktsskydd på offentliga platser, i affärer och/eller i kollektivtrafiken.
 • Öppning av dagis, skolor och läroanstalter. Målet är att varje elev ska kunna gå till skolan en gång före sommarlovet, men bara om nivån på smittspridningen så tillåter.
 • Besök på sjukhus, vårdhem och äldreboenden.
 • Mindre privata tillställningar.

Läs mer om reglerna på tyska. En översikt av vad som gäller i respektive förbundsland hittar du här (på tyska). Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

Resor och rörlighet

 • Tysklands gränser mot samtliga grannländer är öppnade igen sedan 15 juni.
 • Tyska utrikesdepartementets reseavrådan för de flesta europeiska länder gäller inte längre men kvarstår för närvarande för länder där det finns en särskilt stor smittspridning (i nuläget Sverige) eller där ensidiga inträdesförbud gäller (i nuläget Finland, Spanien och Norge). Reseavrådan till mer än 160 icke EU-länder gäller till och med 31 augusti.
 • Kravet på karantän i 14 dagar för dem som reser in i Tyskland gäller inte för de som reser in från ett annat EU-land, samt Storbritannien, Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz, förutsatt att smittspridningen är låg där. Karantänen gäller fortsatt för de som reser in via tredjeländer, dvs alla andra länder. Skulle smittspridningen vara låg i ett tredjeland gäller inte heller kravet på karantän.
 • Robert-Koch-Institutet klassificerar länderna i olika kategorier beroende på smittspridningen. Kategorin rött kan leda till krav på 14 dagars karantän.

Statligt stöd för företag

Regeringen har lagt fram ett omfattande åtgärdspaket som syftar till att lindra effekterna av coronaviruset för arbetstagare och företag. Detta innebär bland annat:

 • Ett obegränsat kreditprogram via den statliga banken KfW. Stödet kan även sökas av svenska dotterbolag verksamma i Tyskland. Information på engelska finns här.
 • Hjälp för småföretag och egenföretagare, information på tyska här.
 • Tillgången till korttidsarbete förenklas, information på tyska här.
 • Stöd för stora företag med en ekonomisk stabiliseringsfond, information på tyska här.
 • Tillfällig momssänkning under andra halvåret 2020, standardsatsen sänks från 19 till 16 procent, den reducerade satsen från 7 till 5 procent, information på tyska här.
 • Möjlighet till räntefritt anstånd med inbetalning av inkomstskatt och bolagsskatt för drabbade skattepliktiga företag och upphävande av verkställighetsåtgärder (som exempelvis utmätning) fram till och med den 31 december 2020. Ett anstånd av löneskatten är däremot inte möjligt. Våra medlemsföretag kan få hjälp av vår partner i Tyskland med dessa ärenden, vänligen kontakta vår medlemsavdelning.

Läs mer om regeringens åtgärder på engelska.

Tyska hälsomyndigheten informerar

Daglig aktuell information om coronaviruset publicerar det tyska hälso- och sjukvårdsministeriet. Du hittar även information hos ansvarigt institut Robert Koch-Institut, Tysklands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Om du känner av symptom och är i Tyskland ska du kontakta sjukvården eller ringa 116 117 och stanna hemma.

Tysk-Svenska Handelskammaren informerar

Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor och nås via mejl eller telefon.

Som medlem är du förstås alltid välkommen att kontakta vår medlemsavdelning för mer information.

Tysk-Svenska Handelskammarens senior advisor Hubert Fromlet ger löpande uppdateringar om hur den tyska ekonomin utvecklas.

Vi vill även tipsa om

Information om ändringar kring mässor och utställningar i Tyskland finns här.

För svenskar som bor i Tyskland hänvisar vi till Sveriges ambassads hemsida.

Om dina utländska affärskontakter har frågor om hur de ska förhålla sig till situationen i Sverige kan vi även tipsa om The Local och Radio Sweden som rapporterar nyheter från Sverige på engelska.

Tack för förståelse och för allas insatser för att förhindra spridning av viruset!

Ditt team på Tysk-Svenska Handelskammaren

Kontaktperson

Vårt coronateam