Information till våra medlemmar och kunder gällande covid-19 (coronavirus)

2020-03-26

Senast uppdaterad: 2020-03-26, första version: 2020-03-13

Med anledning av covid-19 (coronavirus) har vi nedan sammanställt viktig information om vad som gäller i Tyskland och vilken typ av statligt stöd företag kan få del av. Våra kontor är stängda. Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor. Är du medlem och har frågor tveka inte att kontakta vårt coronakristeam: corona@handelskammer.se.

Generella regler i Tyskland

Från och med 23 mars gäller omfattande åtgärder i Tyskland som syftar till att stoppa den okontrollerade ökningen av antalet smittade i Tyskland. Det innebär:

 • Sammankomster med fler än två personer i det offentliga rummet förbjuds i hela landet.
 • Alla ska hålla ett avstånd på minst 1,5 meter till varandra.
 • Inrättningar som restauranger, frisörer, simhallar, gym o.s.v. måste hålla stängt.
 • Det är fortfarande tillåtet att handla livsmedel, gå till jobbet eller uppsöka läkare.

Ytterligare information om åtgärderna på tyska. OBS! I vissa delstater eller kommuner kan striktare regler gälla (till exempel i Bayern, Sachsen, Freiburg im Breisgau). Läs mer om regeringens arbete för att minska effekter och spridning av coronaviruset på engelska.

Angående resor och rörlighet gäller:

 • Tysklands gränser mot Danmark, Frankrike, Schweiz, Österrike och Luxemburg är stängda sedan 16 mars. Yrkestrafik med till exempel varor och pendlare får fortfarande passera den tyska gränsen.
 • Tysklands utrikesdepartement uppdaterade sin reseavrådan den 20 mars som nu omfattar samtliga resor fram till slutet av april.

Statligt stöd för företag

Regeringen har lagt fram ett omfattande åtgärdspaket som syftar till att lindra effekterna av coronaviruset för arbetstagare och företag. Detta innebär bland annat:

 • Ett obegränsat kreditprogram via den statliga banken KfW. Stödet kan även sökas av svenska dotterbolag verksamma i Tyskland. Information på engelska finns här.
 • Hjälp för småföretag och egenföretagare, information på tyska här.
 • Tillgången till korttidsarbete förenklas, information på tyska här.
 • Stöd för stora företag med en ekonomisk stabiliseringsfond, information på tyska här.
 • Möjlighet till räntefritt anstånd med inbetalning av inkomstskatt och bolagsskatt för drabbade skattepliktiga företag och upphävande av verkställighetsåtgärder (som exempelvis utmätning) fram till och med den 31 december 2020. Ett anstånd av löneskatten är däremot inte möjligt. Våra medlemsföretag kan få hjälp av vår partner i Tyskland med dessa ärenden, vänligen kontakta vår medlemsavdelning.

Tyska hälsomyndigheten informerar

Daglig aktuell information om coronaviruset publicerar det tyska hälso- och sjukvårdsministeriet. Du hittar även information hos ansvarigt institut Robert Koch-Institut, Tysklands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Om du känner av symptom och är i Tyskland ska du kontakta sjukvården eller ringa 116 117 och stanna hemma.

Tysk-Svenska Handelskammaren informerar

Som försiktighetsåtgärd är våra kontor stängda. Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor och nås via mejl eller telefon.

Som medlem är du förstås alltid välkommen att kontakta vår medlemsavdelning för mer information.

Tysk-Svenska Handelskammarens senior advisor Hubert Fromlet ger löpande uppdateringar om hur den tyska ekonomin utvecklas.

Vi vill även tipsa om

Information om ändringar kring mässor och utställningar i Tyskland finns här.

För svenskar som bor i Tyskland hänvisar vi till Sveriges ambassads hemsida.

Om dina utländska affärskontakter har frågor om hur de ska förhålla sig till situationen i Sverige kan vi även tipsa om The Local och Radio Sweden som rapporterar nyheter från Sverige på engelska.

Tack för förståelse och för allas insatser för att förhindra spridning av viruset!

Ditt team på Tysk-Svenska Handelskammaren

Kontaktperson

Vårt coronateam