Information till våra medlemmar och kunder gällande covid-19 (coronavirus)

2020-11-17

Senast uppdaterad: 2020-11-17, första version: 2020-03-13

Med anledning av coronapandemin har vi nedan sammanställt viktig information om vad som gäller i Tyskland och vilken typ av statligt stöd företag kan få del av. Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor. Vid frågor tveka inte att kontakta vårt coronakristeam: corona@handelskammer.se.

Generella regler

Den 23 mars infördes omfattande åtgärder som syftade till att stoppa den okontrollerade ökningen av antalet smittade med covid-19 i Tyskland. Restriktionerna anpassas löpande beroende på smittspridningen. Från och med 2 november gäller följande restriktioner för hela Tyskland fram till 30 november. 

 • Högst 10 personer från maximalt 2 olika hushåll får träffas på allmänna platser. 
 • Regler för hygien och avstånd på minst 1,5 meter till varandra.
 • Krav på att bära ansiktsskydd på offentliga platser (i områden där smittspridningen är stor gäller detta även utomhus), i affärer och/eller i kollektivtrafiken. Den som bryter mot förordningen kan komma att krävas på ett bötesbelopp.
 • Förskolor och skolor håller öppet som vanligt. 
 • Affärer inom parti- och detaljhandel har öppet, men med begränsat kundantal.
 • Restauranger och barer är stängda. Hemleverans och upphämtning av mat är tillåtet. Kantiner får ha öppet.
 • Kultur- och fritidsanläggningar (biografer, teatrar, gym, simhallar etc.) måste hålla stängt. Fritidsaktiviteter och idrottsutövande på amatörnivå är tillåtet om man är själv, tillsammans med en annan person eller personer från samma hushåll. Professionella sportaktiviteter såsom Bundesliga får äga rum, dock utan åskådare.
 • Frisörsalonger håller öppet om krav på hygienregler uppfylls. Medicinskt nödvändiga behandlingar som sjukgymnastik får utföras. Andra verksamheter inom kroppsvård som till exempel skönhetssalonger, massage- och tatueringsstudior är stängda.
 • Besök på sjukhus, vårdhem och äldreboenden är tillåtna i begränsad utsträckning.
 • Turistresor inom Tyskland är förbjudna. Hotellövernattningar är endast tillåtna i samband med absolut nödvändiga affärsresor. 

Läs mer om reglerna på tyska. Genomförandet av direktiven är förbundsländernas ansvar, varför viss variation förekommer mellan dessa. En översikt av vad som gäller i respektive förbundsland hittar du även här (på tyska). Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

Resor och rörlighet

 • Tysklands gränser mot samtliga grannländer är öppna.
 • I mitten av november förklarades hela Sverige till ett riskområde. Information om vad detta konkret innebär finns här. Informationen uppdateras löpande och ändringar kan ske med kort varsel.
 • Tyska utrikesdepartementets reseavrådan kvarstår för närvarande för länder eller regioner där det finns en särskilt stor smittspridning. Vilka regioner som klassificeras som ett riskområde aktualiseras löpande av Robert-Koch-Institutet. En inresa från någon av dessa regioner medför krav på coronatest före eller efter inresa till Tyskland och karantän fram till dess att resultatet föreligger. I vissa förbundsländer kan ytterligare ett test krävas.
 • Från och med 8 november gäller krav på karantän i 10 dagar efter inresan samt registreringskrav hos lokala hälsomyndigheterna. Karantänen kan förkortas till minst 5 dagar om personen har ett negativt provsvar som får genomföras tidigast 5 dagar efter inresan. Karantänen gäller då tills det negativa testresultatet föreligger.
 • Den generella reseavrådan till mer än 160 icke EU-länder hävdes 1 oktober. Numera gäller landsspecifik information.

Statligt stöd för företag

Den 28 oktober presenterades nya rekommendationer och anpassade stödåtgärder till företag som börjar gälla 2 november:

 • Företag uppmanas att välja hemarbete för sina anställda där det är möjligt.
 • Företag som i hög utsträckning påverkas av de nya restriktionerna kan kompenseras för försäljningsbortfallet. För detta ändamål ställs upp till tio miljarder euro till förfogande. Små företag kan få tillbaka upp till 75 procent av försäljningsbortfallet, större företag upp till 70 procent. Jämförelsen görs med försäljningen i samma månad förra året, dvs. november 2019.
 • Stödåtgärderna för de mest drabbade företagen förlängs och utökas. Mindre företag ges möjlighet att ansöka om krediter hos KfW.

Regeringen har tidigare lagt fram ett omfattande åtgärdspaket som syftar till att lindra effekterna av coronaviruset och ge stöd till arbetstagare och företag. Detta innebär bland annat:

 • Ett obegränsat kreditprogram via den statliga banken KfW. Stödet kan även sökas av svenska dotterbolag verksamma i Tyskland. Information på engelska finns här.
 • Villkoren för korttidsarbete har förenklats, information på tyska här.
 • Stöd för stora företag med en ekonomisk stabiliseringsfond, information på tyska här.
 • Tillfällig momssänkning under andra halvåret 2020, standardsatsen sänks från 19 till 16 procent, den reducerade satsen från 7 till 5 procent, information på tyska här.
 • Möjlighet till räntefritt anstånd med inbetalning av inkomstskatt och bolagsskatt för drabbade skattepliktiga företag och upphävande av verkställighetsåtgärder (som exempelvis utmätning) fram till och med den 31 december 2020. Ett anstånd av löneskatten är däremot inte möjligt. Våra medlemsföretag kan få hjälp av vår partner i Tyskland med dessa ärenden, vänligen kontakta vår medlemsavdelning.

Läs mer om regeringens åtgärder på engelska.

Tyska hälsomyndigheter informerar

Daglig aktuell information om coronaviruset publicerar det tyska hälso- och sjukvårdsministeriet. Du hittar även information hos ansvarigt institut Robert Koch-Institut, Tysklands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Om du känner av symptom och är i Tyskland ska du kontakta sjukvården eller ringa 116 117 och stanna hemma.

Tysk-Svenska Handelskammaren informerar

Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor och nås via mejl eller telefon.

Som medlem är du förstås alltid välkommen att kontakta vår medlemsavdelning för mer information.

Tysk-Svenska Handelskammarens senior advisor Hubert Fromlet ger löpande uppdateringar om hur den tyska ekonomin utvecklas.

Vi vill även tipsa om

Information om ändringar kring mässor och utställningar i Tyskland finns här.

För svenskar som bor i Tyskland hänvisar vi till Sveriges ambassads hemsida.

Om dina utländska affärskontakter har frågor om hur de ska förhålla sig till situationen i Sverige kan vi även tipsa om The Local och Radio Sweden som rapporterar nyheter från Sverige på engelska.

Tack för förståelse och för allas insatser för att förhindra spridning av viruset!

Ditt team på Tysk-Svenska Handelskammaren

Kontakt

Vårt coronateam