Information till våra medlemmar och kunder gällande covid-19 (coronavirus)

2020-09-24

Senast uppdaterad: 2020-09-24, första version: 2020-03-13

Med anledning av covid-19 (coronavirus) har vi nedan sammanställt viktig information om vad som gäller i Tyskland och vilken typ av statligt stöd företag kan få del av. Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor. Vid frågor tveka inte att kontakta vårt coronakristeam: corona@handelskammer.se.

Generella regler

Från och med 23 mars infördes omfattande åtgärder som syftade till att stoppa den okontrollerade ökningen av antalet smittade i Tyskland. Regeringen har stegvis beslutat om lättnader för att åter öppna upp samhället. För hela Tyskland gäller nu:

 • Reglerna för hygien och avstånd på minst 1,5 meter till varandra gäller fortsatt.
 • Alla medborgare uppmanas därtill att begränsa antalet sociala kontakter och helst hålla sig till dessa. Antalet nära och långvariga kontakter ska vara så få som möjligt. Möten med andra ska med fördel äga rum utomhus. 
 • Samtliga affärer får åter ha öppet.
 • Alla större evenemang där kontaktspårning inte kan genomföras och/eller hygienregler inte kan upprätthållas är inställda fram till minst 31 december. Matcherna i tyska Bundesliga kommer exempelvis att genomföras inför publik, dock får arenorna bara fyllas till 20 procent.

Genomförandet av direktiven är förbundsländernas ansvar, varför viss variation förekommer mellan dessa. I vilken utsträckning lättnader genomförs beror på den regionala utvecklingen av smittspridningen. För närvarande gäller:

 • Krav på att bära ansiktsskydd på offentliga platser, i affärer och/eller i kollektivtrafiken. Den som bryter mot förordningen kan komma att krävas på ett bötesbelopp.
 • Kultur- och fritidsanläggningar har öppet om kraven uppfylls.
 • Dagis, skolor och läroanstalter håller öppet. 
 • Besök på sjukhus, vårdhem och äldreboenden är i princip tillåtna.
 • Genomförandet av mindre privata tillställningar är möjligt.

Läs mer om reglerna på tyska. En översikt av vad som gäller i respektive förbundsland hittar du här (på tyska). Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

Resor och rörlighet

 • Tysklands gränser mot samtliga grannländer är öppna.
 • Tyska utrikesdepartementets reseavrådan för Sverige hävdes 14 juli och karantänsreglerna avskaffades.
 • Tyska utrikesdepartementets reseavrådan kvarstår för närvarande för länder eller regioner där det finns en särskilt stor smittspridning. Vilka regioner som klassificeras som ett riskområde aktualiseras löpande av Robert-Koch-Institutet. En inresa från någon av dessa regioner medför krav på coronatest 48 timmar före eller efter inresa till Tyskland.
 • Reseavrådan till mer än 160 icke EU-länder gäller till och med 30 september.

Statligt stöd för företag

Regeringen har lagt fram ett omfattande åtgärdspaket som syftar till att lindra effekterna av coronaviruset och ge stöd till arbetstagare och företag. Detta innebär bland annat:

 • Ett obegränsat kreditprogram via den statliga banken KfW. Stödet kan även sökas av svenska dotterbolag verksamma i Tyskland. Information på engelska finns här.
 • Villkoren för korttidsarbete har förenklats, information på tyska här.
 • Stöd för stora företag med en ekonomisk stabiliseringsfond, information på tyska här.
 • Tillfällig momssänkning under andra halvåret 2020, standardsatsen sänks från 19 till 16 procent, den reducerade satsen från 7 till 5 procent, information på tyska här.
 • Möjlighet till räntefritt anstånd med inbetalning av inkomstskatt och bolagsskatt för drabbade skattepliktiga företag och upphävande av verkställighetsåtgärder (som exempelvis utmätning) fram till och med den 31 december 2020. Ett anstånd av löneskatten är däremot inte möjligt. Våra medlemsföretag kan få hjälp av vår partner i Tyskland med dessa ärenden, vänligen kontakta vår medlemsavdelning.

Läs mer om regeringens åtgärder på engelska.

Tyska hälsomyndigheten informerar

Daglig aktuell information om coronaviruset publicerar det tyska hälso- och sjukvårdsministeriet. Du hittar även information hos ansvarigt institut Robert Koch-Institut, Tysklands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

Om du känner av symptom och är i Tyskland ska du kontakta sjukvården eller ringa 116 117 och stanna hemma.

Tysk-Svenska Handelskammaren informerar

Våra medarbetare finns fortsatt tillgängliga från sina hemmakontor och nås via mejl eller telefon.

Som medlem är du förstås alltid välkommen att kontakta vår medlemsavdelning för mer information.

Tysk-Svenska Handelskammarens senior advisor Hubert Fromlet ger löpande uppdateringar om hur den tyska ekonomin utvecklas.

Vi vill även tipsa om

Information om ändringar kring mässor och utställningar i Tyskland finns här.

För svenskar som bor i Tyskland hänvisar vi till Sveriges ambassads hemsida.

Om dina utländska affärskontakter har frågor om hur de ska förhålla sig till situationen i Sverige kan vi även tipsa om The Local och Radio Sweden som rapporterar nyheter från Sverige på engelska.

Tack för förståelse och för allas insatser för att förhindra spridning av viruset!

Ditt team på Tysk-Svenska Handelskammaren

Kontakt

Vårt coronateam