Blå vägg, skuggor och texten: Corona och den tyska ekonomin. Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren"

IFO-index bekräftar förbättrad tysk stämning

2020-08-25

Vår Senior Advisor Hubert Fromlet analyserar här det tyska stämningsläget med utgångspunkt i det aktuella IFO-indexet som kom med nya siffror idag. Fromlet listar fem nyheter kopplade till utvecklingen av corona i Tyskland samt går igenom viktiga politiska händelser som kan komma att spela en betydande roll i kampen om att vinna nästa års val.

Några nyheter väckte särskilt mitt intresse under den ännu icke helt avlutade tyska semestertiden. Senast framstod det viktiga IFO-indexet för det tyska affärsklimatet (”Geschäftsklima”) som en intressant nyhet, upp från 90,5 i föregående månad till 92,6 i augusti. Det är den fjärde uppgången i rad – egentligen föga överraskande efter vårens branta fall. Det handlar dock om en mätning mitt under tyskarnas mest aktiva semesterveckor. Därför torde de närmaste månaderna kunna ge en något bättre trendtolkning från företagens verklighet. Just denna verklighet återges tydligare i IFO-indexet än i det finansmarknadstunga ZEW-indexet.

Fem intressanta inslag

I ett svenskt perspektiv föreföll framförallt följande fem tyska nyheter som speciellt anmärkningsvärda från midsommar fram till nu:

Näringslivet och finansmarknaden visar på förbättrat stämningsläge

Statistiska beräkningar ger fortfarande ingen anledning till glädjerop (BNP Q2 -9,7% jämfört med föregående kvartal). En klart bättre siffra för det tredje kvartalet är förutsebar. Däremot kan ingen prognostisera att vi där kommer att se början till en självbärande uppgång. Inte heller inköpschefsindexet PMI säger för närvarande så mycket om en kommande uppgång värd namnet – helt enkelt för att de positivt svarande företagen inte säger något om konjunkturförbättringens styrka utan bara om riktningen.

Coronainfektioner stiger på nytt – förnyad oro

Mätningar och virologer bekräftar i dessa dagar att återvändare från utlandssemestrar och privata fester medfört en kraftig uppgång av nya coronafall. Det sker visserligen från ett mycket gynnsamt utgångsläge – men har ändå framkallat oro i en del delstater och regioner. Ropen på fler enhetliga regler på förbundsnivå på bekostnad av de olika delstaternas självbestämmande blir allt tydligare och uttrycker samtidigt en växande oro.

Tyskar ser corona som klart mer oroväckande än lågkonjunkturen

Enligt den stora tv-kanalen ZDF fick dessa två orosfaktorer i en sommarenkät 64 respektive 17 procent av de tillfrågade personerna. Intressant är också med hänsyn till den svenska diskussionen att hela 87 procent av de tillfrågade personerna ställde sig positiva till obligatoriskt bärande av munskydd i affärerna. 73 procent anser till och med att munskydd innebär ett verksamt skydd mot coronaviruset.

Olaf Scholz har utsetts till SPD:s kanslerkandidat

Själva namnet överraskade kanske inte så mycket. Det gjorde dock tidpunkten – med mer än ett år kvar till nästa val till förbundsdagen. En rad kommentatorer ger Scholz ringa utsikter att kunna efterträda Angela Merkel. För egen del är jag mindre kategorisk, vilket har med nästa punkt att göra.

Tysklands miljöparti ligger bra till – med ökat politiskt inflytande

I motsats till sin svenska motsvarighet ligger Tysklands miljöparti (”Bündnis 90/Die Grünen”) med närmare 20 procent mycket bra till i partipolitiska undersökningar och i nuläget till och med före Socialdemokraterna. Nyligen underströk Annalena Baerbock – De grönas ordförande tillsammans med Robert Habeck – att man tänka sig att ingå i en koalition med alla demokratiska partier, till vilka man uppenbarligen räknar CDU/CSU, SPD, det liberala FDP och vänsterpartiet ”Die Linke” – men inte starkt högerorienterade AfD. Det innebär att det finns åtminstone fyra tänkbara koalitionsalternativ efter valet med fyra olika kandidater till posten som förbundskansler (den blivande CDU-chefen, CSU:s Söder, Scholz samt Baerbock eller Habeck).

Annalena Baerbocks ovan nämnda kommentar ger en klar antydan om att vi har ett synnerligen spännande politiskt år framför oss fram till nästa års val! Därför kommer också utformningen av den ekonomiska politiken efter valet att bli mycket spännande.

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren