Blå vägg, skuggor och texten: Corona och den tyska ekonomin. Hubert Fromlet kommenterar för Tysk-Svenska Handelskammaren"

Hur mår den tyska konjunkturen?

2020-09-17

Ett flertal tyska stämningsindikatorer visar på en uppgång i den tyska ekonomin. Men hur ska dessa tolkas för att förstå den tyska konjunkturens faktiska tillstånd? Hubert Fromlet tar en närmare titt på siffrorna och gör en analys inför kommande kvartal.  

Det står klart att det tredje kvartalet är på väg att visa ett betydligt bättre resultat än motsvarande BNP-förändring än under det andra kvartalet. Detta trots att statistiken än så länge inte lämnar starka bevis.

Skilj på nivå och procentuella förändringar!

Det finns några uppåtgående stämningsindikatorer bland annat från det näringslivsnära IFO-institutet. Även det renommerade forskningsinstitutet DIW i Berlin skriver om något ljusare tider. Det syns också i DIW:s alltid intressanta konjunkturbarometer som i augusti visade på siffran 105, vilket betyder att man äntligen kommit över det neutrala historiska referensvärdet på 100. Samtidigt varnar DIW för överdrivet positiva tolkningar. Nästa siffra utkommer den 30 september.

Likväl innehåller DIW:s senaste bedömning en mindre dramatisk BNP-nedgång för 2020, numera -6 procent jämfört med den tidigare prognosen på -9 procent.

Likväl innehåller DIW:s senaste bedömning en mindre dramatisk BNP-nedgång för 2020, numera -6 procent jämfört med den tidigare prognosen på -9 procent. För 2021 räknar DIW med en BNP-uppgång på cirka 4 procent och kring 3 procent år 2022.

Givetvis ser dessa procentuella förändringstal inte så illa ut om de kan förverkligas. Procentuella förändringstal återspeglar i viss mån dynamiken i utvecklingen. Samtidigt är det minst lika viktigt att känna till nivån i det påtalade konjunkturläget. I detta sammanhang ser det mindre glädjande ut för Tyskland. Även med dagens mer hoppfulla konjunkturförväntningar såsom DIW:s skulle det dröja till 2022 innan den BNP-nivå från tiden före coronautbrottet skulle kunna uppnås.

Covid-19 avgör

En huvudfaktor i det förbättrade tyska stämningsläget är fortsatta framsteg i kampen mot covid-19. Dessa är inbyggda i förväntnings- och prognosbilden. Haken är dock att vi i dagsläget inte vet hur fortsättningen i kampen mot coronaviruset kommer att se ut. Än så länge dominerar förhoppningarna och givetvis kan dessa förhoppningar infrias.              

Riskerna däremot tonas ned på många håll. För det första är det mycket svårt att förutse hur spridningen av viruset kommer att se ut under hösten och vintern. För det andra ter det sig mycket osäkert hur framtagandet, effektiviteten, användbarheten, tillgängligheten och därmed också tidsplanen för ett fungerande coronavaccin kommer att se ut. Vi får inte glömma bort att samtliga vaccinprojekt verkar gå med ilfart, samtidigt som transparensen än så länge lämnar en del att önska.  

God transparens avseende testverksamheten - inte minst vad gäller biverkningar – kan vara den avgörande faktorn för människornas vilja att vaccinera sig. Endast massvaccinationer kan åstadkomma den politiskt eftersträvade flockimmuniseringen. Denna är i sin tur beroende av förtroendefaktorn för viljan att vaccinera sig.

Därför bör konjunkturprognoser tas för vad de fortfarande är och måste vara – ett tabellverk som bygger på både förväntningar och förhoppningar.  

Kontakt

Hubert Fromlet

Affilierad professor vid Linnéuniversitetet och Senior Advisor till Tysk-Svenska Handelskammaren