Foto: Linde/Unsplash

Webbinarium: På väg mot vätgassamhället med stålindustrin som drivkraft

Med ambitionen att klara energiförsörjningen och samtidigt minska utsläppen av koldioxid kan vätgasen få en avgörande roll. I stålproduktionen möjliggör den ett revolutionerande skifte som kan göra den svenska stålindustrin näst intill fossilfri inom en överskådlig framtid.

Utifrån den svenska ståltillverkaren Ovakos lyckade pilotprojekt diskuterar företrädare från industri och politik vätgasens roll i det framtida energisystemet och hur vägen mot vätgassamhället ser ut.

Framställningen av grön vätgas kräver stora mängder el – hur kan vi säkerställa att utbyggnaden av förnybar elproduktion och elnät håller jämn takt med denna efterfrågan? Vilka investeringar i infrastrukturen är nödvändiga, också i ett framtidsperspektiv? Vilken roll spelar olika kluster, med ett konkret exempel i Mellansveriges kraftsamling kring vätgas, och kan tyska lärdomar tjäna som förebild? Hur bör kostnadsbilden se ut för att tekniken ska ta fart?

Medverkar gör:

  • Göran Nyström, EVP Marketing and Technology, Ovako AB
  • Paula Hallonsten, chef enheten för policyanalys, Energimyndigheten
  • Stefan Peterson, Director Business & Application Development, Linde Europe North
  • Malin Dahlroth, Head of Business Development Nordic, Uniper
  • Niklas Gustafsson, VP Public Policy & Regulatory Affairs, AB Volvo
  • Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
  • Lars Hjälmered, riksdagsledamot, närings- och energipolitisk talesperson (M), ordförande Näringsutskottet

För vem
Webbinariet hålls på engelska och riktar sig till tyska och svenska företag inom den tillverkande industrin, energisektorn, myndigheter samt aktörer inom forskning och utveckling. Det är kostnadsfritt att delta.
 

Detta är ett webbinarium inom ramen för German Swedish Tech Forum, den bilaterala innovationsplattformen som Tysk-Svenska Handelskammaren och IVA gemensamt står bakom. Läs mer om forumet här.

Kontakt

Katharina Hardt

Projektledare

Telefon

+46-8-665 18 59