Besökarna Tyskland i Dialog av Tysk-Svenska Handelskammaren, Almedalen 2018

Tyska perspektiv i Almedalen (fullbokat)

Vad krävs för att Tyskland och Sverige ska bli ledande inom den digitala ekonomin?

Utvecklingen av den digitala ekonomin går i rasande takt och Europa ligger efter i jämförelse med framförallt USA och Kina. Hur kan vi i Sverige, Tyskland och på EU-nivå skapa förutsättningar för att bli världsledande i den digitala tidsåldern och samtidigt säkerställa att europeiska värderingar och sociala normer skyddas? Hur kan vi bidra till mer innovation och nya lösningar för våra samhällsutmaningar genom att öppna tillgången till data från offentlig sektor och näringslivet? Vilka samarbetsmöjligheter finns för Tyskland och Sverige för att till exempel skapa hållbara värdekedjor inom industrin och handeln, effektivare och säkrare sjukvård, minskad energianvändning och bättre trafikflöden genom användningen av öppen data? Vår tysk-svenska panel diskuterar pågående projekt och ger exempel på nytta och innovationer som vi kan förvänta oss om data gjordes mer tillgänglig.

Medverkar gör:

 • Peter Parycek, ledamot i tyska förbundsregeringens digitaliseringsråd samt chef för kompetenscentret Public IT vid Fraunhofer FOKUS
 • Anna Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning, DIGG
 • Nils Herzberg, Global Head Strategic Partnerships, Digital Supply Chain vid SAP, medgrundare av Open Industry 4.0 Alliance
 • Johan Svenningsson, vd för Uniper Sverige
 • Nicklas Berild Lundblad, Europachef för samhällsfrågor på Google
 • Teres Lindberg (S), riksdagsledamot i Trafikutskottet

Seminariet och diskussionen hålls på engelska och modereras av Ulf Wickbom.

Inledning av Ralph-Georg Tischer, vd för Tysk-Svenska Handelskammaren och Manfred Schüler, Tysklands vice ambassadör i Sverige.

   

  Läs mer om vår panel:

  Peter Parycek har en ledande roll inom den tysktalande världen gällande arbetet med att göra myndighetsinformation mer transparent och tillgänglig. Han är specialiserad inom rättsinformatik och chef för Competence Center Public IT på tyska forskningsinstitutet Fraunhofer FOKUS, vars syfte är att driva på samhällets digitalisering. Utöver det är Peter Parycek ledamot i Tysklands Digitaliseringsråd. I den rollen agerar han rådgivare till regeringen med fokus på digitaliseringen i offentlig miljö. Peter Parycek är även chef för avdelningen E-Governance and Administration vid Donau Universitet i Krems, Österrike.
   

  Anna Eriksson, är generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Myndighetens roll är att samordna och stötta den offentliga förvaltningens digitalisering. Hon var tidigare utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it, med erfarenhet av samverkan genom bland annat e-delegationens arbetsgrupp. Anna Eriksson har också lång erfarenhet från det privata näringslivet.
   

  Nils Herzberg är global chef för strategiska partnerskap och digitala distributionskedjor inom SAP. Han är drivande inom den digitala transformationen, AI och Internet of Things och initiativtagare till bland annat Open Industry 4.0 Alliance som syftar till att påskynda digitaliseringen i fabriker, anläggningar och lager och genom att dela öppen data. SAP är även medgrundare av EU-projektet European Big Data Value Association.
   

  Johan Svenningsson är vd för Uniper i Sverige som driver kärnkraftverk, vattenkraft och kraftvärmeverk. Han är också vice ordförande i bland annat Svensk Kärnbränslehantering, SKB, och styrelsemedlem i World Association of Nuclear Operators (WANO). Han har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Westinghouse och ABB Nuclear.
   

  Nicklas Berild Lundblad är Europachef för samhällsfrågor på Google och adjungerad professor i innovation vid KTH. Han är känd som IT-debattör specialiserad på IT-rätt och AI. Lundblad har suttit i flera expertgrupper kring IT-frågor för både den svenska regeringen och EU-kommissionen och var tills nyligen medlem av svenska regeringens digitaliseringsråd.

   

  Teres Lindberg (S) är ledamot i Trafikutskottet, och suppleant i EU-nämnden. Hon är riksdagsledamot sedan 2011 och var under åren 2002 – 2006 borgarråd i Stockholm.

   

   

  Med oss i Almedalen har vi Audi, Giesecke + Devrient, SAP, Uniper, Volkswagen och Tyska Ambassaden Stockholm och måndagen rundas av med ett tysk-svenskt mingel för inbjudna gäster. (Inbjudan och anmälan krävs.) Är du intresserad av att delta men inte har fått inbjudan är du välkommen att kontakta Sophia Loader.

   


  Detta är ett seminarium inom ramen för German Swedish Tech Forum, den bilaterala innovationsplattformen som Tysk-Svenska Handelskammaren och IVA gemensamt står bakom.
  Läs mer om forumet här.

   

  16:00
  arrow_forward
  17:00
  1 jul
  2019
  Donnersgatan 6
  Visby

  I samarbete med