2020 weihnachtsbrief des geschäftsführers Ralph Tischer Deutsch-Schwedische Handelskammer

Foto: Kelly Sikkema/Unsplash/Pngtree

Vd:s nyårsspaning: Med förenade krafter in i ett nytt decennium

2019-12-16

Vi står inför ett nytt decennium. Om det blir ett gyllene årtionde beror framförallt på om vi lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle. Vi behöver också förena våra röster och krafter i Europa för att positionera oss i en värld där maktbalansen håller på att förskjutas.

Om några veckor kommer 2010-talet att vara historia. Men många av de stora utmaningarna och globala förändringarna som hållit oss sysselsatta under det gångna decenniet kommer att vara aktuella även under 2020-talet och kräva stora ansträngningar av oss.

Tittar man bara på klimatförändringarna så kommer de att tvinga oss att göra små och stora förändringar inom alla branscher och områden i livet. Varningarna från klimatforskare blir allt mer frekventa och protesterna från den yngre generationen allt mer högljudda – det är hög tid att vidta konkreta åtgärder inom alla samhällsområden. Många lösningar finns redan, de måste bara målinriktat implementeras.

Klimatåtgärder – en möjlighet

Sverige visar här för resten av världen hur detta kan gå till. Under regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har 13 viktiga branscher samlats och presenterat varsin färdplan för hur omställningen till en verksamhet fri från fossila bränslen och med betydligt mindre påverkan på klimatet ska ske.

De branscher som hittills slutit upp kring detta initiativ för att bidra till att uppnå de globala klimatmålen gör det även för att de tror att det kommer att gynna dem affärsmässigt på lång sikt. Nu är det upp till politikerna att skapa rätt förutsättningar – ett åtagande som får stöd på bred front, vilket även visade sig på ett seminarium vi arrangerade kring just detta ämne i november.

Det är förstås svårt att rakt av sy ihop samma initiativ som Fossilfritt Sverige i Tyskland eller andra länder. Men det visar vad som är möjligt att åstadkomma när företag från olika branscher går samman och tillsammans med politiker tar sig an klimatfrågan som en möjlighet. Vi är övertygade om att vi i Sverige kommer att lyckas med netto noll utsläppsmålet av växthusgaser till senast 2045 och samtidigt kunna behålla och utveckla välfärdsstaten. Detta svenska konsensusbeslut kan bli en förebild för Tyskland och resten av världen – och därmed också en hållbar svensk exportprodukt.

Vår framtid finns i Europa

Att gå samman för att uppnå mål är inte bara applicerbart på klimatområdet. Under en längre tid har vi kunnat se en förskjutning av maktförhållandena i världshandeln och i den globala politiken. Det är ingen nyhet att Kina och Asien är de nya globala maktcentrum och att de stora framtida marknaderna finns i dessa regioner, vilket kommer att påverka många av våra branscher.

För oss i Europa betyder det att vi på global nivå måste hålla ihop med en enad röst för att kunna konkurrera med de stora spelarna. Endast tillsammans kan vi hävda oss i framtiden, att agera på egen hand är dömt att misslyckas. Vi bör därför fokusera på vårt näringslivs styrkor. När det gäller att producera produkter och tjänster av hög kvalitet är Europa ledande inom många områden och skulle också under 2020-talet och framöver kunna axla en ledande roll.

Samtidigt bör vi ta vara på mångfalden på vår kontinent och se även den som en möjlighet. Europa lever mycket mer än andra regioner i världen på sin mångfald och fördelningen inom den inre marknaden. Om de många innovativa företagen i Sverige, Tyskland och andra europeiska länder kan närma sig varandra och utveckla framtidens produkter och tjänster tillsammans kan vi ha ett gyllene decennium att vänta. Vårt initiativ German Swedish Tech Forum kommer att fortsätta stödja detta.

Intressanta gäster under det kommande året

Båda dessa stora frågor kommer att spela en viktig roll i vårt arbete på Tyska-Svenska Handelskammaren under det kommande decenniet. Redan i januari ser vi fram emot att Krister Nilsson, statssekreterare på utrikesdepartementet, kommer att ge oss regeringens utrikeshandelsperspektiv på 2020 vid vår Chairman’s New Year Reception.

Och vid årsmötet som kommer att äga rum 17 april kan vi presentera Porsches vd Oliver Blume som gästtalare. Framtidens mobilitet är ett hett ämne med tanke på klimatet – särskilt för industrin i våra båda länder. Vi är nyfikna på hur Porsches elbilssatsning ska kunna ge företaget en ny riktning utan att för den sakens skull gå ifrån de värden som kännetecknar just Porsche: "Ingen behöver den. Alla vill ha den."

Räkna med Tysk-Svenska Handelskammaren som din pålitliga partner för de tysk-svenska affärerna även under det nya decenniet. Glöm inte bort att nyttja vår kompetens inom etablering och export, mässor, juridik, skatt, redovisning, lön och miljörapportering och inte minst vårt unika tysk-svenska nätverk – allt för att lyckas med dina affärer på båda sidor av Östersjön. Vi kan Tyskland, och Sverige!

Jag ser fram emot ett nytt år och årtionde tillsammans med alla våra medlemmar, kunder och partner. Å styrelsens vägnar och alla anställda på Tysk-Svenska Handelskammaren önskar jag dig en god jul och ett gott nytt år!

 

Ralph-Georg Tischer
vd Tysk-Svenska Handelskammaren