Ett collage på tre bilder: En elledning, Frankfurts skyline, en elbil som laddas

Tyskland följer upp Parisavtalet med egen klimatplan

2016-12-01

Klimatförändringarna är ett av det mest diskuterade ämnena i dagsläget. Tiden för global förändring har kommit och det krävs hållbara och genomförbara lösningar för framtida generationer. Tyskland, som en föregångare i att reducera utsläppen, presenterade nyligen en egen plan med mål som kommer att påverka landets alla olika branscher.

Det var en historisk stund förra året när världens länder på klimatkonferensen i Paris enades om den första bindande överenskommelsen som ska minska utsläppen av växthusgaser och begränsa klimatförändringarna. Nu har Tysklands koalitionsregering efter flera månader av förhandlingar nått en uppgörelse kring en nationell klimatskyddsplan för tiden fram till år 2050 (Klimaschutzplan 2050).

Dokumentet presenterades den 11 november och är det första officiella regeringsbeslutet som ska visa vägen mot en växthusgasneutral framtid för Tyskland. Det blev klart precis i tid till årets FN-klimatmöte i Marrakech så att miljöminister Barbara Hendricks kunde presentera de planerade åtgärderna på plats i Marocko.

Konkreta mål för olika områden

Tysklands klimatplan är i dagsläget inte lagstiftad men innehåller konsekventa och långsiktiga riktlinjer som ska möjliggöra att ta strategiska beslut med sikte mot framtiden. Dessutom ska den uppmuntra till smarta och kreativa lösningar för att kunna nå utsläppsminskningsmålen.

Planen talar för första gången om konkreta mål för olika områden såsom byggnader, trafik, industri och jordbruk. Alla mål riktar sig mot 2050 men man har även inkluderat etappmål som ska fungera som realistiska milstolpen längs vägen.

Inom trafiken ska utsläppen av koldioxid till exempel sänkas med 45 procent fram till 2030. Samtidigt ska industrin minska utsläppen med 25 procent. Sammanlagt ska alla områden år 2030 bidra med en 55-procentig reducering av växthusgasutsläppen jämfört med 1990 års nivå.

Kommission om brunkolets framtid

Även om planen huvudsakligen fokuserar på vilka besparingar som krävs för att nå målen finns också en ökad prioritering av förnybara energikällor med. I dagsläget täcker vind, sol, vatten och biomassa 30 procent av elförbrukningen i Tyskland. Enligt det tyska miljödepartementet ger planen en tydlig signal att förnybara energikällor och energieffektivisering kommer att bli normen för framtida investeringar.

Brunkolsindustrin var och är fortfarande en viktig ekonomisk sektor som sysselsätter tusentals personer i flera regioner i Tyskland. En strukturomvandling mot en helt förnybar energiförsörjning kräver därför alternativa planer som kan visa upp nya perspektiv för den påverkade industrin och förhindra att jobben försvinner. För att vara beredd inför dessa utmaningar ska en ny kommission bildas efter förbundsdagsvalet 2017. Kommissionen ska utveckla förslag som ska leda till energibesparingar och därmed möjliggöra att avveckla kolindustrin på längre sikt.

Kritik från miljöorganisationer och industri

Klimatplanen har fått stöd från olika tyska fackförbund som ser positivt på det tydliga fokus på förnybara energikällor och den ökade användningen av vindkraft och solenergi. Miljöorganisationerna däremot kritiserar att man inte tagit några konkreta beslut för avvecklingen av kolkraften.

Ulrich Grillo, president för det tyska industriförbundet (BDI), anser att planen generellt är positiv men påpekar att den viktigaste förutsättningen är att ”klimatskyddet måste vara genomförbart för våra företag och samtidigt hålla dem konkurrenskraftiga”.

Argumenten liknar dem från andra sektorer som kräver mer tid för att kunna förbereda och anpassa sig inför de nya utmaningarna. Enligt det tyska bilindustriförbundets (VDA) president Matthias Wissman är det oerhört viktigt att basera de politiska målen på en långsiktig analys som kan bedöma följderna och därmed ”hålla balansen mellan ekonomi och ekologi”.

Faktum är att Tyskland befinner sig i en fas av förändring. Mycket omtänk måste till, vilket i sin tur kan bidra till nya affärsmöjligheter och ett närmare samarbete mellan olika branscher. Många företagare ser stor potential i situationen och lyfter fram chanserna. Med klimatplanen rör sig Tyskland framåt och visar att åtgärder för klimatet är brådskande och inte längre kan skjutas upp.