Foto: Karsten Würth

Tysklandsprogram för svenska cleantech-företag

Den tyska energipolitiska omställningen, ”Energiewende”, innebär stor potential för ett utökat samarbete mellan Tyskland och Sverige. Energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor står högst upp på åtgärdsplanen.

Både den tyska politiken och näringslivet efterfrågar ett öppet utbyte med nytänkande företag från andra marknader för att driva på utvecklingen. Inte minst input från Sverige, som har ett mycket positivt rykte i Tyskland vad gäller miljöfrågor, är av yttersta intresse i detta sammanhang.

Med det som bakgrund har Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren utvecklat ett Tysklandsprogram för att främja utvecklingen och internationaliseringsprocessen av svenska innovationsföretag med energirelevans gentemot den tyska marknaden. Deltagarnas verksamhet bör omfatta produkter, teknik eller systemlösningar inom energieffektivisering eller förnybar energi.

Under en begränsad tid (max ett år) erbjuds utvalda företag praktisk starthjälp vid bearbetningen av den tyska marknaden. Programmet består av olika moduler som kan sättas in var för sig eller i olika ordningsföljder. Modulernas innehåll och omfattning väljs ut gemensamt med varje enskild deltagare, helt i enlighet med det individuella behovet. 

Vid sidan om kontinuerliga arbetsmöten erbjuds följande moduler:

  • Marknadsanalys, exempelvis: Vilka konkurrenter eller potentiella kunder finns det? Ska det tas hänsyn till specifika ramvillkor (juridik, produktsäkerhet osv)?
  • Matchmaking: identifiering och ackvisition av potentiella affärspartner
  • Studieresa till Tyskland, deltagande på en mässa/branschkongress eller liknande
  • Kommunikation: interkulturella tips, genomgång av befintligt marknadsföringsmaterial m m

Tysklandsprogrammet har med framgång genomförts sedan 2015 och nu är det dags för fjärde upplagan med nya företag! Vi tar löpande emot intresseanmälningar och du är mycket välkommen att höra av dig för mer information.

 

Programmet finansieras av

Kontakt

Ninni Löwgren Tischer

Market Entry & Business Development, Mässor | Affärsområdeschef

Telefon

+46-8-665 18 12