Collage mit drei Bildern: Maschinenzubehör, Autos, die auf einem Parkplatz stehen und Metallproduktion

Tysk-svensk varuhandel: Dessa branscher ökade under 2018

2019-03-05

Under 2018 ökade den tysk-svenska varuhandeln kraftigt. Detta visar de nyligen publicerade siffrorna från SCB. Den svenska exporten till Tyskland var 10 procent högre än 2017 och importen från Tyskland steg med 7 procent.

Vilka branscher var då särskilt framgångsrika under 2018? Kategorin där exporten till Tyskland ökade som mest var elektronikprodukter som växte med hela 36,7 procent och efterfrågan på svenska möbler ökade med 7 procent.

Tittar man på de kategorier med störst omsättning inom den svenska exporthandeln är det kategorin motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar som steg kraftigast med 22,6 procent. Särskilt utmärkte sig den ökade försäljningen av personbilar (+68 procent). Andra betydande kategorier som ökade är papper och pappersvaror (+12 procent), kemikalier och kemiska produkter (+11,7 procent) samt övriga maskiner (+11,7 procent). Den omsättningsmässigt största kategorin metaller förblev däremot på ungefär på samma nivå jämfört med 2017.

På listan över varukategorier som minskat finner vi metallprodukter och energiförsörjning som el, gas, värme och kyla där båda grupperna minskade med 10 procent.

Bra år för tyska stenkolsprodukter och metaller

Sett ur tyskt perspektiv är det många branscher i Tyskland som kan glädjas åt ökad export till Sverige. Efterfrågan på tyska produkter i Sverige ökade under 2018 framförallt i kategorierna stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (+25,2 procent) och metallmalmer (+42,6 procent). Importen av el, gas, värme och kyla, som minskade under 2017, visade under 2018 en kraftig tillväxt med hela 193,2 procent.

Metaller har under flera år varit en framgångsrik kategori och även under 2018 växte efterfrågan kraftigt (+24,8 procent). Dessutom ökade importen av flera omsättningsmässigt betydande kategorier som kemikalier och kemiska produkter (+17,1 procent), elektronikprodukter (+13,6 procent) och livsmedel (+11,6 procent).

Däremot uppvisade den omsättningsmässigt största varugruppen motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar bara en liten tillväxt (+2,8 procent). Här är det intressant att jämföra med den svenska exporten av motorfordon till Tyskland som visserligen har mindre omsättning men som ökade mycket kraftigare än importen av tyska motorfordon under 2018. För varugruppen andra transportmedel har importen från Tyskland till och med minskat (-39,9 procent).

Tyskland viktigaste export- och importland

Tyskland är med en varuhandelsvolym på totalt 157 miljarder kronor fortsatt i topp på listan över Sveriges viktigaste exportländer. Angående importen ligger Tyskland sedan länge på plats ett. 2018 uppgick totalvärdet till 265 miljarder kronor.

2018 års tillväxtsiffror når inte riktigt upp till den enormt höga tillväxten från 2017 (export till Tyskland +14 procent, import från Tyskland +8 procent) men den positiva utvecklingen innebär ändå att Tyskland även fortsatt är Sveriges viktigaste handelspartner.

Siffrorna för tjänstehandeln mellan Tyskland och Sverige redovisas separat inom kort.