Sverige sticker ut i internationell undersökning från de tyska utlandshandelskamrarna

2021-05-24

Tongångarna hos Tysk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag i Sverige är positiva. Det visar undersökningen AHK World Business Outlook som genomförs av paraplyorganisationen för de tyska utlandshandelskamrarna (DIHK).

Rapporten visar att bättre tider stundar för världsekonomin. En majoritet av de företagen verksamma i utlandet hoppas kunna hämta hem förlusterna under fjolåret. Runt 4 500 tyska företag, dotterbolag, filialer samt företag med nära band till Tyskland deltog i undersökningen. Nästan vartannat förväntar sig en uppåtgående konjunktur i sitt land, särskilt optimistisk är prognosen gällande en stark ekonomisk utveckling i Kina och USA.

Starka siffror för Sverige

Tysk-Svenska Handelskammarens tyska och svenska medlemsföretag i Sverige har getts möjlighet att svara på enkäten och svaren som kommit in är i en europeisk jämförelse mycket positiva. Endast Danmark kan uppvisa liknande starka siffror. 94 procent anger att affärerna är bra eller tillfredsställande. Också gällande prognosen för affärerna under de kommande 12 månaderna är företagen hoppfulla, 70 procent utgår från en fördelaktig utveckling, en kraftig ökning i jämförelse med AHK-undersökningen som genomfördes hösten 2020. En lika stor andel företag förväntar sig en gynnsam konjunkturutveckling i Sverige under samma tidsperiod.

"De positiva siffrorna för Sverige speglar högtrycket vi känner på handelskammaren från våra medlemsföretag. Det är full aktivitet i affärerna."

– De positiva siffrorna för Sverige speglar högtrycket vi känner på handelskammaren från våra medlemsföretag. Det är full aktivitet i affärerna, säger Ralph-Georg Tischer, vd på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Runt 90 procent av företagen uppger att investeringar framöver antingen kommer göras på samma nivå eller i högre utsträckning än idag, även här syns en kraftig ökning gentemot förra undersökningen. Ytterst få företag planerar personalbesparingar, i stället avser hälften att nyanställa.

Bolagen i Sverige ser den minskade efterfrågan som det absolut största hotet mot en positiv ekonomisk utveckling. Därefter följer bristen på kvalificerad arbetskraft samt stigande energi- och råvarupriser.

Corona påverkar fortsatt företagen

Den allmänna bilden i Sverige är optimistisk, men även här påverkar pandemin fortsatt företagen. Reserestriktioner landar högst upp på listan bland företagens svar om vilka faktorer som bromsar verksamheten, med 80 procent. Därefter kommer inställda mässor och evenemang med 48 procent. En majoritet anger därtill att de genomfört justeringar i leveranskedjorna eller ökat lagerhållningen till följd av corona.

Den absoluta majoriteten av de tillfrågade företagen förutspår en varaktig återhämtning av den svenska ekonomin hösten 2021 eller under 2022.

Bakgrund

Undersökningen AHK World-Business Outlook genomförs två gånger om året av paraplyorganisationen för de tyska utlandshandelskamrarna (DIHK). I ett internationellt perspektiv medför följderna av coronapandemin fortsatt stora utmaningar. Problemen med leveranskedjor och logistik, produktionsbortfall samt bristen på varor och tjänster är mer tillspetsade än när senaste undersökningen genomfördes. Likt tidigare anger företagen att den största risken för deras utlandsverksamhet är utebliven efterfrågan och osäkerheten kring de ekonomiska ramvillkoren. Ett nytt orosmoln för de tyska företagen i utlandet i jämförelse med tidigare undersökningar är de kraftigt stigande energi- och råvarupriserna.