Slutrapport från projekt smarta elnät

2020-03-30

Forum för smarta elnät har avslutat sitt arbete. De frågor forumet har arbetat med kommer fram till sommaren att drivas av Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten. Tysk-Svenska Handelskammaren har samarbetat med forumet under de senaste fyra åren och stöttat svenska smarta elnätsbolag som varit intresserade av att komma in på den tyska marknaden. Vi vill tacka för det konstruktiva och framgångsrika samarbetet och ser fram emot att driva frågorna också i framtiden, inte minst utifrån ett tysk-svenskt perspektiv.

Under forumets första år identifierades Tyskland som en av fem prioriterade fokusmarknader för svenska smarta elnätsföretag. Och intresset för Tyskland har bekräftats: under de senaste åren har vi samlat ett 40-tal svenska företag som varit redo för internationalisering och haft ett konkret affärsintresse av att titta närmare på den tyska marknaden. Bland aktiviteterna som vi har genomfört med företagen kan nämnas seminarier om den nuvarande situationen, utmaningar och lösningar inom området smarta elnät i Tyskland, studieresor till Berlin och München samt Nürnberg i Bayern. Här träffade vi elnäts- och industriföretag, lärde oss mer om pilotprojekt och kunde knyta värdefulla kontakter till de viktigaste intressegrupperna gällande investerings- och finansieringsfrågor. De tyska aktörerna vi aktiverade inom ramen för dessa studieresor var generellt mycket öppna för produkterna och tjänsterna som de svenska delegationsdeltagarna erbjuder och målet är att dessa kontakter resulterar i långvariga affärsrelationer och nya projekt också i framtiden.

Därutöver hjälpte Tysk-Svenska Handelskammaren på uppdrag av forumet de företag som 2018 och 2019 ställde ut i den svenska energipaviljongen på Hannover Messe, som arrangerades av Energimyndigheten. 2019 var särskilt spännande, eftersom vi då kunde knyta an till den övergripande satsningen från mässan med Sverige som mässans partnerland. TSHK ansvarade bland annat för det interaktiva programmet i montern som lockade många besökare och så bidrog till paviljongens succé med många konkreta affärsmöten mellan tyska och svenska aktörer.

Fundamentet för hela Tysklandssatsningen utgjordes av två rapporter om den tyska marknaden som TSHK tog fram 2017 och 2019, den första med marknadsinformation och de mest eftertraktade teknologierna och den andra med fokus på flexibilitet inom elsystemet. Här kan du läsa rapporterna.

Vill du veta mer om hur vi konkret kan hjälpa dig och ditt företag med en bearbetning av den tyska marknaden – kontakta oss gärna!

PS: Läs även gärna mer om vår satsning Swedish German Cleantech Platform där vi på uppdrag av Energimyndigheten hjälper svenska företag med energirelevans med bearbetningen av den tyska marknaden.

Kontakt

Verena Adamheit

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96

Ny Cleantech Platform

Den 30 september lanserades programmet Swedish-German Cleantech Platform under en kickoff i Stockholm för SET Award, en internationell tävling som utser innovativa startup-företag som bidrar till energiomställning och klimatmål.