Ett collage bestående av tre bilder: ett säkringsskåp, ett eluttag i väggen, en antenn på ett hustak

Nya WEEE-regler i Tyskland: Även passiva enheter behöver registreras

2019-02-27

Som en del av WEEE-rapporteringen inom EU inför Tyskland nu registreringsplikt även för så kallade passiva slutanordningar som antenner, strömbrytare, adaptrar med mera. Tillverkare av sådana passiva enheter som avsätter produkter på den tyska marknaden måste lämna in sin registreringsansökan till Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR), Tysklands motsvarighet till El-kretsen i Sverige, före 1 maj 2019.

WEEE-direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/96/EG) om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE står för Waste Electrical and Electronic Equipment). Syftet med direktivet är att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga uppkomsten av avfall som utgörs av eller innehåller elektronik. Det ska dessutom gynna återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av elektriskt avfall.

När implementeringen av WEEE-direktivet genomfördes i EU ställdes nya krav på svenska exportföretag. I Tyskland trädde regelverket för produktklassificeringen i kraft den 15 augusti 2018. Numera innefattas samtliga elektriska och elektroniska produkter av det så kallade open scope-konceptet. Detta innebär att även möbler och kläder med en elektrisk funktion kan behöva registreras och redovisas.

Registreringsplikt från 1 maj

För att anpassa sig till andra EU-länder och verka för en mer enhetlig WEEE-rapportering inom EU inför Tyskland nu registreringsplikt även för så kallade passiva slutanordningar som leder växelström upp till max 1000 volt eller likspänning upp till max 1500 volt. Detta betyder att produkter såsom antenner, strömdosor, strömbrytare, adaptrar, färdiga ljudkablar med anslutningsuttag och säkringar måste registreras från 1 maj 2019.

Man skiljer dock fortsatt på slutanordning och komponent. Produkter som faller under komponenter som till exempel kabel på metervara, ändhylsor och ringkabelskor behöver inte registreras.

Tillverkare av registreringspliktiga passiva enheter som avsätter produkter på den tyska marknaden är skyldiga att lämna in sin registreringsansökan till Stiftung Elektro-Altgeräte Register före 1 maj 2019. Om företagen, deras produkter och varumärken inte är korrekt registrerade hotar dryga böter och så kallade Abmahnungen från till exempel konkurrenter.

En Abmahnung är en slags varning om ett regel- eller lagbrott. Den innehåller i de flesta fall ett krav om att företaget skriftligen ska intyga att inte begå liknande regelbrott i framtiden. Intyget är oftast förknippat med ett visst vitesbelopp och bör under inga omständigheter ignoreras om man vill undvika ett kostsamt domstolsförfarande.

Tysk-Svenska Handelskammarens avdelning Miljörapportering informerar gärna om de nya kraven och hjälper till med registrering samt är behjälplig om det finns andra frågor kring registreringsprocessen och de skyldigheter som kan uppstå när det gäller WEEE-recycling. Kontakta oss gärna för mer information.

Kontaktperson

Norman Karsch

Miljörapportering | Affärsområdeschef

Telefon

+46-40-30 49 41