En sopgubbe bär ett antal påsar med plastavfall till en sopbil.

Foto: Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH

Ny tysk förpackningslag i kraft: Registreringsmiss kan ge böter för svenska exportföretag

2019-01-29

Vid årsskiftet trädde den nya tyska förpackningslagen (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen, förkortad Verpackungsgesetz) i kraft. Alla företag som säljer förpackade varor och därmed avsätter förpackningar på den tyska marknaden – även via e-handel – berörs av lagstiftningen. Följer man inte reglerna riskerar man dryga böter och så kallade Abmahnungen från till exempel konkurrenter.

Tyskland är det land i Europa som producerar mest förpackningsavfall per capita, 220 kilo per person och år. Huvudmålsättningen med den nya lagen är därför att fler förpackningar ska återvinnas och att den totala mängden minskar. När nya förpackningar tillverkas ska man dessutom använda mer återvunnet och/eller miljövänligt material.

De olika återvinningssystemen i Tyskland måste nu bland annat uppnå betydligt högre återvinningskvoter för de olika typer av förpackningar som licensieras och samlas in. Målet är en kvot på minst 63 procent för plastförpackningar och 90 procent för förpackningar av metall, glas och papper från år 2022.

Nytt krav att registrera sitt företag

För företag som säljer varor och avsätter förpackningar (även service- och transportförpackningar omfattas) på den tyska marknaden är en av de viktigaste nyheterna med lagen att de nu måste vara registrerade hos den tyska registermyndigheten Zentrale Stelle Verpackungsregister. Vid registreringen behöver man ange adress, kontaktuppgifter, vilket återvinningssystem man är ansluten till och de olika varumärken man använder.

Myndigheten har bland annat som uppgift att skapa transparens för alla marknadsdeltagare och gör detta genom att tillhandahålla en offentlig databas över alla registrerade företag. I den kan vem som helst söka och därmed kontrollera om ett bolag som är verksamt i Tyskland verkligen håller sig till reglerna.

Företag som inte uppfyller lagstadgade krav som detta och därmed sparar tid och pengar gentemot sina konkurrenter anses rent juridiskt skaffa sig en illegal konkurrensfördel. Därför kan de i Tyskland få så kallade Abmahnungen av sina konkurrenter, deras advokater eller myndigheterna som övervakar marknaden. En Abmahnung är en slags varning om ett regel- eller lagbrott. Den innehåller i de flesta fall ett krav om att företaget skriftligen ska intyga att inte begå liknande regelbrott i framtiden. Intyget är oftast förknippat med ett visst vitesbelopp och bör under inga omständigheter ignoreras om man vill undvika ett kostsamt domstolsförfarande.

– Redan den 2 januari i år, alltså dagen efter att den nya förpackningslagen trädde i kraft, skickades de första Abmahnungen ut till företag som inte hade registrerat sig i tid och flera andra fall blev kända under de första veckorna i januari, säger Norman Karsch, affärsområdeschef Miljörapportering på Tysk-Svenska Handelskammaren, som nu vill uppmärksamma svenska exportföretag på den nya skärpta lagstiftningen i Tyskland.

Många nya företag i registret

Förmodligen lär det bli många fler Abmahnungen under de kommande månaderna. Men de nya kraven har också lett till att runt 130 000 företag redan har registrerat sig hos Zentrale Stelle Verpackungsregister. Detta är runt 70 000 fler bolag än vad som hade varit listade hos de olika tyska återvinningssystemen innan den nya lagen kom – trots att producentansvaret kring förpackningar har funnits sedan 1993.

– Företag som är verksamma i Tyskland och ännu inte finns med i registret bör alltså registrera sig så snart som möjligt. Annars hotar inte bara dyra Abmahnungen utan även böter från myndigheterna på upp till 200 000 euro. Dessutom finns risken att man utesluts från stora e-handelsplattformar som Amazon och Ebay samt tysk dagligvaruhandel då dessa kräver att handlare som använder plattformarna eller vill leverera till handelskedjorna uppfyller alla lagkrav, säger Norman Karsch.

Vill du ha mer information om vad den nya förpackningslagen innebär för ditt företag eller behöver du praktisk hjälp med att möta de nya kraven? Tysk-Svenska Handelskammarens experter på avdelningen Miljörapportering finns här för dig.

Förpackningsfrågor är inte det enda området där svenska företag hotas av dyra Abmahnungen om de inte följer alla tyska lagar och regler. Tysk-Svenska Handelskammaren rekommenderar företag som är verksamma i Tyskland att låta en tysk jurist granska webbplatsen för att säkerställa att allt är korrekt. Kontakta gärna våra jurister för att få hjälp med detta eller om du har andra juridiska frågor.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41