Ett collage bestående av tre bilder: En lastbil tömmer returpapper på en återvinningsanläggning, olika tyska sopkärl, tomma glasflaskor

Foto: Dirk Vorderstraße/onnola/Erich Ferdinand/Flickr.com

Detta behöver du veta om den nya tyska förpackningslagstiftningen

2017-11-29

Tysklands parlament röstade igenom en ny förpackningslag i somras. Nu börjar detaljerna klarna kring hur lagkraven ska omsättas i praktiken när de träder ikraft den 1 januari 2019. Vi har sammanställt några av de viktigaste punkterna som svenska företag som säljer förpackade varor till Tyskland behöver anpassa sig till.

 • Lagstiftningen berör alla företag som avsätter förpackningar på den tyska marknaden – även de som säljer via e-handel.
 • Avsättning av förpackningar som inte är anmälda till ett återvinningssystem är förbjuden.
 • Nyhet: Den tyska registermyndigheten Zentrale Stelle har förväntad lansering sommaren 2018.
  • Samtliga företag som avsätter förpackningar på den tyska marknaden måste registrera sig hos myndigheten – inga undre gränser baserade på förpackningsmängd.
  • Även de enskilda varumärkena som säljs av företagen kommer att behöva registreras hos Zentrale Stelle.
 • Vollständigkeitserklärung:
  • De företag som överskrider mängder om 80 ton glas, 50 ton papper/papp/kartong eller 30 ton lättförpackningar (plast, laminat, vitplåt eller aluminium) under ett år kommer att behöva lämna en så kallad Vollständigkeitserklärung (fullständighetsdeklaration) till det tyska registret Zentrale Stelle. OBS: Här gäller samma gränser som tidigare.
  • Nyhet: Även de företag som hamnar under ovan nämnda mängder kan vid förfrågan från och med 2019 tvingas lämna en Vollständigkeitserklärung till det tyska registret Zentrale Stelle.
  • Nyhet: Vollständigkeitserklärung ska lämnas in den 15 maj varje år i stället för 1 maj. OBS: Vollständigkeitserklärung för 2018 måste redan 2019 lämnas till Zentrale Stelle. Företag som inte är förpliktigade att lämna in Vollständigkeitserklärung behöver dock inte göra detta för 2018.
  • Företagen måste anlita en auktoriserad revisor. Revisorn granskar mängden förbrukade förpackningar. Därefter ansvarar revisorn för att bekräfta de mängder som har avsatts av företaget under året med en elektronisk signatur. Rapporten Vollständigkeitserklärung måste slutligen laddas upp tillsammans med revisionsprotokollet hos Zentrale Stelle. Nyhet: Revisorn måste vara registrerad och godkänd vid Zentrale Stelle.
 • Nyhet: Alla företag kommer i samband med månads-/kvartals-/årsdeklarationer av förpackningar till ett återvinningssystem även att behöva deklarera samma mängder förpackningar hos Zentrale Stelle. Det innebär redovisning av samma förpackningsmängder i två skilda system vid samma redovisningsintervall.
 • Zentrale Stelle finansieras av de tio tyska återvinningsföretagen. Troligtvis kommer de att bli tvungna att föra dessa kostnader vidare till sina kunder, det vill säga till handeln.
 • Återvinningssystemen måste enligt den nya lagstiftningen från och med 2022 uppnå betydligt högre insamlingskvoter för de olika typer av förpackningar som samlas in. För att uppnå en högre insamlingskvot kommer investeringar i bättre sorteringsanläggningar att krävas, vilket eventuellt kan resultera i högre återvinningsavgifter.
 • Zentrale Stelle kommer att kontrollera och se över de olika återvinningssystemen i Tyskland, för att se till att konkurrens sker på lika villkor och för att säkerställa en balans på marknaden. Man vill även verka för att ytterligare strama åt och fånga upp de företag som på ett ofullständigt sätt eller inte alls uppfyller sina förpliktelser för förpackningsåtervinning enligt lagstiftningen.
 • Nyhet: Utvidgning av pantplikten: Även frukt- och grönsaksdrycker med kolsyra innefattas. Ny förteckningsplikt vid hyllan i butiken: EINWEG (engångsförpackningar) och MEHRWEG (återvinningsbar).
 • Nyhet: Incitament införs för producenter som använder förpackningar som design- och konstruktionsmässigt lämpar sig väl att återvinna.

Vill du ha mer information om vad den nya förpackningslagen innebär eller behöver du praktisk hjälp med att möta de nya kraven? Våra experter på avdelningen Miljörapportering finns här för dig.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41