Nya medel för tysk-svenska samarbetsprojekt

2021-02-23

Inom ramen för det tysk-svenska innovationspartnerskapet möjliggör Vinnova tillsammans med det tyska näringsdepartementet stödfinansiering för tysk-svenska samarbetsprojekt mellan små och medelstora företag (SMF). Utlysningen är öppen fram till den 11 maj 2021.

Stödberättigade är tysk-svenska forsknings- och utvecklingsaktiviteter mellan SMF och forskningsinstitutioner inom EU:s definition för industriell forskning och experimentell utveckling. Enligt Vinnova handlar erbjudandet ”om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden.” Mer information finns på Vinnovas projekthemsida

Vill ni delta i utlysningen, men saknar en tysk partner? Hör gärna av dig till oss, vi hjälper till.

Kontakt

Verena Adamheit

Market Entry & Business Development

Telefon

+46-8-665 18 96