Ett collage bestående av tre bilder: En lapp med texten "Deutsch macht Spaß" på en skolbänk, läraren Sofia Diefke med en "Ich <3 tyska"-tygkasse, en skolklass

Foto: Asbjörn Hanssen/Tysk-Svenska Handelskammaren

Nu startar andra utlysningen för främjandet av tyska språket

2019-04-09

Tysk-Svenska Handelskammarens och Tyska Ambassadens språkfrämjandeinitiativ Deutsch – Ditt val! har sedan starten förra året gjort succé bland skolor och skapat debatt kring tyska språkets ställning i Sverige. Det sprudlar av engagemang och aktiviteter på de 76 skolor runt om i landet som fick del av två miljoner kronor under detta läsår. Nu kan skolor lämna in ansökan om medel för nästa läsår.

Tysk-Svenska Handelskammaren har inte bara stöttat skolorna med finansiella medel utan exempelvis förmedlat gästföreläsare från det lokala näringslivet och hjälpt till att ordna studiebesök och praktik på företag i Tyskland. Vi har också åkt ut på turnéer där vi fått besöka deltagande skolor och informera eleverna om nyttan med att kunna tyska. Ett tiotal skolor har även besökt Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden i Stockholm.

– Vi är väldigt glada över att utbytet och kontakten mellan oss, näringslivet och skolorna på så vis stärks, säger Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande Staffan Bohman. Vi har fått se allt från omfattande utbytesprogram till välorganiserade studieresor till Tyskland och inom Sverige, användning av nya läromedel och digitala licenser, karriärdagar, kulturella aktiviteter, informationsinsatser hos och samarbeten med andra skolor.

Tyska språket viktigt för svensk export

Bakgrunden till initiativet Deutsch – Ditt val! är målet att vända den nedåtgående trenden för tyska språket i skolan. När allt färre svenska elever läser tyska i skolan hindrar det svenska företags expansionschanser på Europas största och världens fjärde största marknad. Ett ytterligare bevis på att satsningen är viktig för svenskt näringsliv är att Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden går in och sponsrar med en del av de medlen som ska delas ut inom ramen för Deutsch – Ditt val! i år.

För läsåret 2019/20 kommer Tysk-Svenska Handelskammaren att betala ut 1,5 miljoner kronor till grund- och gymnasieskolor som vill satsa på tyskan genom särskilda projekt.

I denna andra fas av utlysningen läggs extra stor vikt vid att stötta idéer och projekt som hållbart och långsiktigt kan bidra till att fler elever läser tyska. Även detta år kommer man att ta hänsyn till att medlen fördelas väl geografiskt i landet.

– Engagemanget och uppmärksamheten från oss uppskattas av de tysklärare och rektorer vi träffat. Vi hoppas att våra bidrag kan stötta dem i deras arbete och ge dem möjlighet att förverkliga sina idéer, säger Staffan Bohman.

Utlysningen är öppen för ansökningar till och med den 17 maj 2019. All information om förutsättningar och ansökan hittar du här.

Kontakt

Aino Weber

Member Services | Avdelningschef

Telefon

+46-8-665 18 61