Paragraf to go muggar papper

Foto: Pixabay/Unsplash

Nätportal ska kontrollera att tysk förpackningslag efterlevs

2021-05-18

Det centrala tyska förpackningsregistrets nätportal Lucid har nu utökats till att även omfatta ”Lucid Authority Portal”. Sammanslagningen av dessa båda portaler ger de tyska kontrollmyndigheterna större insyn kring hur tillverkare och återförsäljare av förpackade varor efterlever sitt producentansvar. Det innebär att även svenska exportföretag omfattas av ökade kontroller.

Utvidgningen av portalen ska bland annat underlätta överföringen av filer samt se till att denna sker på ett säkrare sätt än tidigare. Via portalen får de ansvariga statliga myndigheterna tillgång till digitala ärenden där det finns misstanke om att förpackningslagstiftningen inte efterlevs.

Anställda vid statliga tillsynsmyndigheter har tillgång till portalen. De kan ladda ner och behandla misstänkta ärenden direkt i portalen. En speciell krypteringsteknik för att ytterligare öka säkerheten vid dataöverföring används.

Utbytet blir mer effektivt

Det centrala tyska förpackningsregistret (ZSVR) har två huvudsakliga mål: Dels ska säkerställas att återvinningsmarknaden fungerar, dels att förpackningslagen har avsedd effekt. För att underlätta detta arbete är den nya portalen till stor hjälp, eftersom utbytet mellan tillsynsmyndigheterna och ZSVR förstärks på ett kostnadseffektivt sätt.

Förutom att utbytet blir mer effektivt kan även information sparas för att på så sätt skapa en historik vilken i sin tur är tillgänglig i framtiden. I planerna finns även att tillsynsmyndigheterna direkt ska kunna få information om de förpackningskvantiteter som registrerats samt volymflödesrapporterna från återvinningssystemen.

Efterlevnad och kontroll är av stor betydelse för effektiviteten i förpackningslagen. Sedan 2019 har ZSVR identifierat cirka 6 000 administrativa brott.

Har du frågor om nätportalen, förpackningsregistret eller vad den tyska förpackningslagen egentligen innebär för ditt företag? Våra experter på avdelningen Miljörapportering finns här för att hjälpa dig.

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41