Olika batterier med vit förgrund.

Förändringar i den tyska lagstiftningen för batteriinsamling

2020-08-31

Den federala tyska miljömyndigheten publicerade strax före sommaren ett utkast till lagförslag för en ny batterilag (BattG). I framtiden måste alla tillverkare, importörer och återförsäljare av batterier registrera sig i det nya tyska batteriregistret. Företag som redan är registrerade hos Umweltbundesamt måste registrera sig på nytt till Stiftung EAR senast 1 januari 2021 eller 1 januari 2022 (övergångsperiod under vissa villkor).

Stiftung EAR verkar för att kontrollera och se över de olika återvinningssystemen i Tyskland, för att säkerställa konkurrens på lika villkor och en balanserad marknad. För att skapa transparens för alla marknadsdeltagare tillhandahåller myndigheten dessutom en offentlig databas över alla registrerade företag. I den kan vem som helst söka och därmed kontrollera om ett bolag som är verksamt i Tyskland verkligen håller sig till reglerna.

Utländska företag måste självmant registrera sig eller anlita en auktoriserad representant med säte i Tyskland för att göra detta. Företag måste spara information om sin registrering i ett godkänt insamlingssystem hos Stiftung EAR. Tysk-Svenska Handelskammaren kan hjälpa svenska exportföretag med denna process. Dessutom måste alla tyska återvinningssystem ansöka för att bli godkända. De återvinningssystem som redan idag är godkända behöver inte ansöka på nytt.

Stiftung EAR – Tysklands WEEE-register

Stiftung EAR är för närvarande Tysklands WEEE-register. Om ett företag redan är registrerat hos Stiftung EAR för försäljning av sina elektriska och elektroniska apparater i Tyskland kan de i framtiden enkelt ansöka om den nödvändiga registreringen av batterier via sitt befintliga konto på deras hemsida.

Dessutom implementerar den nya batterilagen EU:s nya krav för utökat tillverkaransvar, förutsatt att dessa inte redan har implementerats genom gällande lag. Lagförslaget kommer nu att överlämnas till förbundsdagen och förbundsrådet för övervägande. Lagen väntas träda i kraft den 1 januari 2021.

Harmonisering på EU-nivå

Samtidigt som detta sker i Tyskland arbetar EU-kommissionen intensivt för att bättre förstå vilka regler som måste anpassas för att förbättra insamlingen och återvinningen av batterier inom EU. Målet är att batterier som säljs till konsumenter ska omfattas av ett utvidgat producentansvar och att insamlingsmålen ska öka till 65 procent inom tio år.

En standard kommer att införas för återvinning och återvinningseffektivitet inom EU, inklusive återvinningsmål för vissa material. Därutöver finns det planer på att ändra den rättsliga statusen för åtgärderna från ett batteridirektiv till en batterireglering då man arbetar för förbättrad harmonisering i hela EU.

 

Vår avdelning miljörapportering kommer under hösten i ett webbinarium att informera om producentansvaret för förpackningar, elektronik (WEEE) och batterier i Tyskland. Men kontakta oss gärna redan nu om du har frågor eller behöver praktisk hjälp.

Kontakt

Johan Uhlin

Miljörapportering | Avdelningschef

Telefon

+46-40-30 49 46

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41