Ihoptryckta förpackningar av papper, papp och kartong

Förpackningsåtervinning: Avgiftshöjningar väntar i Tyskland

2019-09-25

Redan 2017 förutspåddes det stigande kostnader i samband med införandet av den nya tyska förpackningslagen. Nu, nästan nio månader efter att lagen trädde i kraft den 1 januari 2019, finns de första uppskattningarna på hur priserna för avfallshantering i Tyskland kommer att utvecklas framöver. Den globala utvecklingen, kostnader för utbyggnaden av den nya registermyndigheten Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) och ökningen i e-handelsbranschen är några av skälen bakom de väntade kraftiga avgiftshöjningarna på den tyska marknaden.

I Tyskland ansvarar åtta företag som alla går under benämningen duala system (Duale Systeme) för insamling och sortering av förpackningar. Dessa åtta system finansierar sig genom så kallade viktavgifter av de företag som avsätter förpackningar på den tyska marknaden.

Ett av huvudskälen bakom prisökningen för förpackningar av papper, papp och kartong är att tyska kommuner i samband med den nya förpackningslagen har fått ökat inflytande över avfallshanteringsprocessen. Bland annat väntas kommunerna kalkylera avgiften som ska betalas till de duala systemen mindre fördelaktigt för företagen än prisberäkningen som används idag.

Den nya förpackningslagen ger kommunerna dessutom möjlighet att välja att beräkna avgiften baserad på volym istället för vikt. Det är troligt att kommunerna kommer att övergå från vikt- till volymavgifter eftersom det förändrade köpbeteendet bland slutkonsumenter, som beställer allt fler varor online, har lett till en stor mängd bristfälligt vikta kartonger som trots sin ringa massa snabbt fyller sopbilarna. Detta kan resultera i prisökningar på 85 procent eller mer för förpackningar av papper, papp och kartong. Kostnaderna förväntas dessutom stiga ytterligare de närmsta åren.

Ökade kostnader även för lätta förpackningar

Det ökade inflytandet som tilldelats de tyska kommunerna genom den nya förpackningslagen kommer även att leda till prisökningar för lätta förpackningar (plast, laminat, vitplåt och aluminium), speciellt inom delområdena insamling och sortering. Vad gäller insamlingen överväger många kommuner i Tyskland just nu att byta från att använda sig av gula plastsäckar (Gelber Sack) till gula soptunnor då dessa har en betydligt längre livslängd. Om detta byte sker kommer inte bara införskaffandet av nya soptunnor att behöva finansieras, utan även nya sopbilar.

Vad gäller sorteringen har trycket på återvinnings- och förbränningsanläggningar i Tyskland stigit avsevärt den senaste tiden till följd av en markant ökning av mängden insamlade förpackningar. Ökningen kan föras tillbaka till beslutet av flera asiatiska länder att sluta ta emot västerländska sopor samt till att kvoten för insamlingen höjdes i samband med den nya förpackningslagen.

Dessutom har bristande investeringar skapat en flaskhals där många anläggningar i Tyskland i dagsläget är föråldrade eller saknar rätt teknisk utrustning för att kunna hantera det ökade trycket. Alla dessa faktorer bidrar till att priserna för lätta förpackningar förväntas stiga med upp till 15 procent.

Kampanjer för ökad återvinning

Den kommande tiden fortsätter även utbyggnaden av den nya registermyndigheten Zentrale Stelle. Dessutom planeras det för omfattande kommunikationsaktiviteter för att uppmana slutkonsumenter att återvinna i högre utsträckning. Allt detta orsakar kostnader som debiteras till de duala system som i sin tur kommer att behöva höja priserna för företagen som avsätter sina förpackningar i Tyskland.

Vill du veta vilka prisökningar som gäller för ditt företag eller vill du ha mer information om vad den nya förpackningslagen innebär och hur du ska möta de nya kraven? Våra experter på avdelningen Miljörapportering finns här för dig.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41