led lampor lights elprodukter electronic and electric devices weee

Foto: Pexels/Pixabay

Låg efterlevnad av WEEE-direktiv bland e-handelsföretag

2019-12-03

På Eucolights konferens den 6:e november presenterades en ny studie som vittnar om att få e-handelsföretag efterlever WEEE-direktivet om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Nu ska nationella lösningar tas fram för att snabbt få bukt med problemet.

Studien som är gjord av Eucolight, en grupp organisationer som övervakar insamling och återvinning av lampor och belysningsprodukter i hela Europa, omfattade 3 000 elprodukter som säljs på e-handelsplattformar i 10 europeiska länder och det framkom stora brister hos många olika produktgrupper. Störst var problemet bland mindre elprodukter som LED-lampor där direktivet i de olika länderna inte efterföljdes i 78 – 100 procent av fallen.

Hervé Grimaud, ordförande hos Eucolight, är oroad över att så många företag bryter mot WEEE-direktivet eftersom de på så sätt skaffar sig en orättvis konkurrensfördel gentemot företag och ombud som följer lagen.

På konferensen fattades beslutet att implementera olika nationella lösningar i de länder där regelbrott upptäcks i hopp om att få bukt med problemet snabbare än vad som skulle vara möjligt med lösningar som tas fram för att omfattas av hela EU.

Källa: Eucolight 2019

Vi hjälper dig!

Tysk-Svenska Handelskammarens avdelning Miljörapportering informerar gärna om kraven inom WEEE-direktivet och hjälper till med registrering samt övriga frågor kring registreringsprocessen och de skyldigheter som kan uppstå när det gäller WEEE-recycling. Kontakta oss gärna för mer information.

 

Om WEEE-direktivet

WEEE-direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/96/EG) om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE står för Waste Electrical and Electronic Equipment). Syftet med direktivet är att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga uppkomsten av avfall som utgörs av eller innehåller elektronik. Det ska dessutom gynna återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av elektriskt avfall.

När implementeringen av WEEE-direktivet genomfördes i EU ställdes nya krav på exportföretag. Open-scope-produktklassificeringen omfattar samtliga elektriska och elektroniska produkter. Detta innebär att även möbler och kläder med en elektrisk funktion kan behöva registreras och redovisas. Sedan 2019 gäller i Tyskland registreringsplikt även för så kallade passiva slutanordningar som leder växelström upp till max 1000 volt eller likspänning upp till max 1500 volt.

Kontakt

Norman Karsch

Miljörapportering | International Key Account Manager

Telefon

+46-40-30 49 41