En ung man och en Volkswagenbil på en mack

Foto: Volkwagen Group

Porsches Taycan i ett somrigt landskap

Foto: Porsche AG

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren (heja näringslivet)

#hejanäringslivet – Volkswagen Group Sverige: ”Försäljning online allt viktigare”

2020-06-30

Den svenska Volkswagen-gruppen har liksom många andra företag drabbats av minskad orderingång, med ett undantag: Porsche säljer som vid samma tidpunkt förra året. Samtidigt har online-försäljningen tagit fart.

Med huvudkontor i Södertälje är Volkswagen Group Sverige AB Sveriges största bilimportör och marknadsför bland annat bilar av märkena Volkswagen, Audi, Porsche och Seat. Företaget är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG. Kommunikationschef Marcus Thomasfolk berättar hur företaget ställt om och blivit ett exempel inom gruppen globalt på hur online-kanalen tagit över när butiksbesöken gått ner.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för företaget?

Marcus Thomasfolk: Självklart har vi liksom många andra påverkats. Vi har sett en mycket kraftig nedgång i orderingången av nya bilar och har även haft stopp i produktionen då våra fabriker var stängda under en period. Samtidigt har vi stärkt våra marknadsandelar. Jämfört med hur det är för kollegor runt om i Europa, där man helt har stängt ned samhällena, ser vårt läge lite bättre ut.

"Det är också glädjande att Porsche lyckats hålla nivån på sin försäljning så pass bra."

Det är också glädjande att Porsche lyckats hålla nivån på sin försäljning så pass bra, ungefär på samma nivå som förra året vid den här tiden.

Hur anpassar ni verksamheten till det aktuelle läget?

Vi har genomfört många åtgärder. Internt handlar det om nya rutiner kring att minska risker för smittspridning, bland annat genom hemarbete och att väldigt mycket har skötts digitalt. Vår HR-avdelning genomför just nu en undersökning om hur personalen tycker att det har fungerat, men känslan är att vi lärt oss mycket av det. Vi har också behövt göra en ordentlig översyn av våra kostnader för att klara krisen och vi har genomfört korttidspermitteringar där merparten av våra medarbetare arbetar 80 procent.

Budskap till nätverket som du vill dela med dig av?

Vi ser ju att det fungerar väldigt bra att arbeta hemifrån och att ha digitala möten, för dem av oss som har den möjligheten. Det som är viktigt är att hela tiden försöka ha en tät kontakt med sina medarbetare. Vi vet att det är lätt att många kan ha funderingar eller till och med må dåligt i en kris som denna och det är viktigt att försöka fånga upp sådana signaler.

"Vi och våra återförsäljare har också sett hur digitala verktyg som försäljning online kommit att bli allt viktigare i kontakten med kunderna."

Vi och våra återförsäljare har också sett hur digitala verktyg som försäljning online kommit att bli allt viktigare i kontakten med kunderna. Många helt nya kunder kommer in den vägen och beställningarna görs via smarta telefoner och läsplattor efter arbetstid när man sitter i soffan. Inom online-försäljning har särskilt Sverige och Nederländerna utmärkt sig inom gruppen under pandemin, vilket uppmärksammats av moderkoncernen.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.