Porträtt: Olof Norberg, näringslivansvarig i Robertsfors kommun.

Olof Norberg, näringslivansvarig i Robertsfors kommun.

Foto: Robertsfors kommun

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren (heja näringslivet)
På bilden ser man ostlagret i Robertsfors kommun där man lagrar Västerbottensost.

Det berömda ostlager i Robertsfors kommun där Västerbottensost lagras. Kung Carl XVI Gustaf har osten med den unika smaken på frukostbordet varje dag.

Foto: Robertsfors kommun

Maskin och person på Racoon Miljöfilter AB.

Racoon Miljöfilter AB i Robertsfors kommun levererar filter som kan rena all luft över hela världen idag.

Foto: Robertsfors kommun

Foto: Robertsfors kommun

#hejanäringslivet – Robertsfors kommun: ”Viktigt med tät dialog med näringslivet”

2020-08-24

Redan i början av mars agerade vår medlem Robertsfors kommun och satte in ett flertal åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i kampen mot pandemin. Besöksnäringen har drabbats hårt under krisen medan tillverkningsindustrin med fokus på elektronik och cleantech har haft en positiv utveckling.

Olof Norberg, näringslivansvarig i kommunen, berättar här om olika åtgärder, vikten av att fortsätta satsa och planera för tiden efter krisen.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur upplever ni den kris vi nu ser i näringslivet?

Olof Norberg: Robertsfors kommuns näringslivsstruktur har sin tyngd inom tillverkningsindustri och jordbruk. Gällande sistnämnda så ser vi inga större negativa konsekvenser till följd av covid-19.   

Den starka tillverkningsindustrin ingår däremot i globala handelskedjor på ett helt annat sätt än jordbrukssektorn och har därför påverkats men på olika sätt och i olika utsträckning. Vår starka elektronik- och cleantech- sektor har fått en positiv utveckling med ökad försäljning och fler anställningar medan underleverantörerna inom metall har påverkats mer negativt av den globala situationen. Orderläget var som lägst i slutet av maj men har sedan dess närmat sig normal nivå. Osäkerhet kring hösten kvarstår dock.

Det är vår besöksnäring som har drabbats hårdast. Normalt sett har vi många gäster från Central- och Sydeuropa under sommaren, en ström av gäster som tyvärr minskat kraftigt på grund av covid-19. Vår bedömning är att beläggningsgraden denna sommar kommer att vara cirka 50 procent av ett normalår. Vår besöksnäring fokuserar nu på kostnadsreduktion och vi tror att vi tar igen detta tapp under sommaren 2021.

Hur anpassar ni verksamheten för att hålla ut i krisen?

Robertsfors kommun har agerat på ett flertal sätt för att underlätta för näringslivets negativa påverkan. I början av mars månad utökade vi kredittiderna från 30 dagar till 90 dagar för samtliga lokala aktörer inom besöksnäringen i vår kommun. Detta gäller kostnader för till exempel hyror, vatten, avlopp, tillsyn och kontroll. Vi erbjöd även samtliga hyresgäster tillfälliga hyresrabatter med upp till 50 procent för månaderna april, maj och juni. Erbjudandet följer de nationella riktlinjerna.

Vi har vidare genomfört ett antal webbinarium där inhyrda konsulter besvarat och gett råd till företagare i de nya frågeställningar som de ställs inför. Utöver det startar vi i oktober upp delprojektet ”Program för tillväxt”. Det ett tillväxtprogram som ska ge stöd för företagare som behöver ställa om sin verksamhet för att kunna utvecklas vidare.

Något budskap, råd eller andra lärdomar som ni vill dela med er av till nätverket?

De infrastruktursatsningar som är under genomförande till exempel Norrbothniabanan, en effektförstärkning av elnätet på 200Mw samt nya planer för industriområden och bostäder genomförs då vi ser en stor lokal potential i framtiden, tiden efter covid-19.

Samhällsfunktionerna måste leva nära och i symbios med näringslivet och agera snabbt och kraftfullt. Det säkerställer vi genom en tät dialog med det privata näringslivet.
 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.