Arta plasts labb  (Cleanroom)

Foto: Arta Plast AB

Ett containerfartyg och Hamburgs hamn i bakgrunden. Text: #hejanäringslivet; så hanterar våra medlemmar krisen; Tysk-Svenska Handelskammaren

#hejanäringslivet – Arta Plast AB: “Business as usual”

2020-05-20

Arta Plast AB i Tyresö utanför Stockholm arbetar man i tvåskift i tillverkningen för att hinna leverera beställda produkter. Med filter till skyddsmasker och komponenter till respiratorer handlar utmaningar som att hantera de ökade ordervolymerna.

Arta Plast AB utvecklar, konstruerar och tillverkar produkter inom formsprutning i plast med kunder över hela världen. Företagets vd Helge Steg berättar här om coronakrisen som fått en annan effekt på verksamheten än hos många andra företag och om att vara förutseende och fylla på lagret redan i början av året.

Tysk-Svenska Handelskammaren: Hur går det för Arta Plast AB?

Helge Steg: Våra två affärsområden Livsmedelsförpackningar och MedTech-komponenter är inte drabbade av nedgång, snarare tvärtom. De utmaningar vi ser just nu är snarare hur vi kan hantera de ökade ordervolymerna. Speciellt inom medicinteknik arbetar vi med en rad företag som levererar produkter till sjukvården och då framförallt förbrukningsartiklar som filter och komponenter till respiratorer. Den ökade orderingången från livsmedelsindustrin handlar nog främst om lageruppbyggnad för att säkerställa materialtillgången vid eventuella transportproblem och till viss del 'hamstring' hos konsumenter.

Vilka risker ser ni framöver och hur anpassar ni verksamheten för att hålla ut i krisen?

De risker vi ser framöver är ju en ökad frånvaro på grund av sjukdom och de drastiska åtgärder myndigheter i Sverige och runt om i Europa just nu vidtar. Vi har en plan för att hantera frånvaro i större skala med omplacering av personal och övertid. Försörjningen av material är till stor del täckt eftersom vi redan tidigt i januari reagerade och fyllde lagren med upp till ett års behov av insatsvaror - en billig försäkring med dagens ränteläge.

"Försörjningen av material är till stor del täckt eftersom vi redan tidigt i januari reagerade och fyllde lagren med upp till ett års behov av insatsvaror - en billig försäkring med dagens ränteläge."

Det som kvarstår är risken för att transporterna för in- och utgående leveranser av färdigt gods och plastråvara uteblir under en längre tid. Då kommer det att bli svårt att hålla leveranssäkerheten.

Vi hoppas att de insatser som gjorts har önskad effekt och att läget snart återgår till det normala.

 

I vår serie #hejanäringslivet berättar våra medlemmar hur de hanterar den nuvarande coronakrisen och delar med sig av sina erfarenheter, tips och lärdomar till nätverket.